Strefa Czystego Transportu od 1 lipca 2024. W tych miastach będzie SCT

Strefa Czystego Transportu to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar, obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. W ustawie o elektomobilności i paliwach alternatywnych przewidziano, że w Polsce muszą je wprowadzić miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. SCT ustanawia się na czas nieoznaczony lub nie krótszy niż 5 lat.

Już od 1 lipca 2024 roku pierwsza Strefa Czystego Transportu zacznie działać w Warszawie – obejmie obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Następnie od 1 stycznia 2026 r. co dwa lata, będą zwiększać się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po strefie. W Krakowie SCT miała ruszyć od 1 lipca, jednak prezydent miasta stwierdził, że trzeba ją odsunąć w czasie. Wrocław powoła SCT od 2025/26 r. – strefa ma objąć obszar centrum miasta oraz część śródmieścia z historyczną zabudową. Kielce przewidują wdrożenie SCT w trzech etapach. Gliwice, Poznań, Toruń, Lublin i Rzeszów także rozważają to rozwiązanie.

Reklama

Nowa naklejka na szybę od 1 lipca 2024 roku. Co mówią przepisy? Ile kosztuje?

Reklama

Jak zatem władze pierwszego miasta z SCT od 1 lipca skontrolują, czy do strefy wjeżdża auto, które ma do tego prawo? To także określa wspomniana wyżej ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Art. 39 mówi, że:

 • Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Do tego w Warszawie pojazdy uprawnione do wjazdu na teren SCT będą kontrolowane również przez system elektroniczny. – Wykorzystamy zarówno kamery, jak i naklejki. System odczytu tablic rejestracyjnych będzie oparty częściowo o istniejące, a częściowo o nowe kamery. Do tego potrzebne będzie nowe oprogramowanie do zarządzania, także w celu zarządzania dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów – powiedział dziennik.pl Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. – Dla ok. 95 proc. pojazdów, dla których uprawnienie da się potwierdzić za pomocą dostępu do CEP, nie będą wydawane nalepki. Dla starych pojazdów, które spełniają któreś z kryteriów dla wyjątków (np. mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili samochód już wcześniej) obowiązkowe będą naklejki – wyjaśnił nasz rozmówca.

Nowa naklejka na szybę. Które samochody wjadą, a które nie wjadą do SCT? Zasady dotyczą także przyjezdnych

Od 1 lipca w przypadku Warszawy do SCT będą miały wjazd samochody benzynowe spełniające co najmniej normę Euro 2 (z rocznika 1997 lub nowsze) lub auta z silnikiem Diesla spełniające co najmniej normę Euro 4 (z 2005 roku lub młodsze). W obu przypadkach nowa zielona naklejka na szybę będzie obowiązkowa jeśli dane na temat auta pozyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów będą niewystarczające. Co ważne, zasady SCT dotyczą także przyjezdnych.

Nowa naklejka na szybę lub dane z CEP. Sprawdzi to policja, straż miejska i kamery

Prawo wjazdu do strefy czystego transportu będzie egzekwowane przez policję i straż miejską podczas wyrywkowych kontroli. Sprawdzać się będzie, czy samochód spełnia wymagania strefy – rocznik produkcji lub odpowiednie normy emisyjne. Do kontroli będzie wykorzystywany także wspominany już system wideodetekcji.

Jaka kara za nieuprawniony wjazd do SCT?

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu przewidziano mandat w wysokości 500 zł. Mówi o tym Art. 96c Kodeksu wykroczeń:

 • Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.

Ktoś zapyta, ale co w przypadku nagłej potrzeby wjazdu do SCT przez auto, które nie spełnia wymogów dla danej SCT? W Przypadku Warszawy przewidziano, że każdy będzie miał możliwość wjazdu do strefy cztery razy w ciągu roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin.

Nowa naklejka na szybę kosztuje 5 zł. Za złamanie przepisów grozi 500 zł mandatu / Policja

Czy naklejka wydana w innym mieście będzie uprawniać do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Tak wygląda naklejka na szybę, przypomina znak STOP

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zielona ośmiokątna naklejka przypomina znak STOP. Na górze przewidziano pole na rok produkcji samochodu. Oznaczenie literowe w ramce po lewej stronie będzie odpowiadać rodzajowi paliwa, jakim jest napędzany pojazd.

 • P - to benzyna;
 • D - jak diesel, to olej napędowy;
 • M - mieszanka (paliwo-olej);
 • LPG - gaz płynny (propan-butan);
 • CNG - gaz ziemny sprężony (metan);
 • LNG - gaz ziemny skroplony (metan);
 • H - wodór;
 • EE - samochód elektryczny;
 • BD - biodiesel;
 • E85 - etanol;
 • 999 - inne.

Ramka z prawej strony zawiera informację, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. W dolnej części przewidziano pole na numer rejestracyjny.

Tak wygląda naklejka na szybę, przypomina znak STOP / dziennik.pl