Od 1 lipca 2024 roku pierwsza Strefa Czystego Transportu. W których miastach SCT?

Strefa Czystego Transportu to obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Ustawa o elektomobilności i paliwach alternatywnych przewiduje, że w Polsce SCT muszą wprowadzić miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Mogą je też wytyczać gminy, a tych jest w Polsce ok. 2,5 tys. Pierwsza strefa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku w Warszawie. W Krakowie także miała ruszyć od 1 lipca, jednak prezydent miasta stwierdził, że trzeba ją odsunąć w czasie. Wrocław powoła SCT od 2025/26 roku. Kielce przewidują własną w trzech etapach. Gliwice, Poznań, Toruń, Lublin i Rzeszów także rozważają to rozwiązanie.

Warszawska SCT od 1 lipca obejmie obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Już w poniedziałek 10 czerwca ratusz oraz stołeczny Zarząd Dróg Miejskich odkryją karty dotyczące zasad obowiązujących na tym obszarze. Jednocześnie ruszy kampania promocyjna strefy. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Nowa naklejka SCT na szybę już 10 czerwca. Ministerstwo zmienia rozporządzenie

Reklama

Zaskoczenia na dzień dobry. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawniło rozporządzenie zmieniające w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Nowa zielona naklejka SCT ma kształt koła o średnicy 8 cm i już 10 czerwca zadebiutuje oficjalnie podczas prezentacji w Warszawie. Swoją formą (grafiką) jest podobna do Umweltplakette, czyli plakietki ekologicznej wymaganej od kierowców w Niemczech. Tym samym ośmiokątny wzór nalepki wprowadzony przez poprzednie kierownictwo resortu przechodzi do historii.

Nowa naklejka na szybę - 1 lipca 2024 roku rusza pierwsza Strefa Czystego Transportu w Warszawie / dziennik.pl

Tak wygląda nowa naklejka SCT. Jest okrągła jak Umweltplakette w Niemczech

Nowa naklejka dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy zawiera informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwę gminy, która ją wydała oraz oznaczenie SCT. Szczegółowe informacje umieszcza się w następującej kolejności:

  • rodzaj paliwa: 1) Pb – benzyna; 2) D – olej napędowy; 3) M – mieszanka (paliwo-olej); 4) LPG – gaz płynny (propan-butan); 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan); 6) H – wodór; 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan); 8) BD – biodiesel; 9) E85 – etanol; 10) EE – energia elektryczna; 11 N – inne,
  • rok produkcji pojazdu,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • nazwa gminy wydającej nalepkę,
  • oznaczenie SCT.

Nowy wzór naklejki to efekt zastrzeżeń zgłoszonych przez urzędy miast planujących wprowadzenie stref czystego transportu. Główną uwagą były trudności związane z wydrukowaniem poprzedniej nalepki na powszechnie dostępnym sprzęcie poligraficznym. Zmieniony i prostszy format ma ułatwić produkcję.

Nowa naklejka na szyby samochodów uprawnionych do wjazdu do SCT / dziennik.pl

– Gminy mogą nalepkę przygotować i drukować we własnym zakresie, zlecić jej druk podmiotom zewnętrznym w całości (z drukiem wszystkich informacji zawartych we wzorze) lub tylko w części, tzn. zamówić przygotowanie nalepki z częścią informacji a pozostałe dane, takie jak rodzaj paliwa, rok produkcji pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu drukować we własnym zakresie, na sprzęcie do drukowania będącym w dyspozycji gminy – wyjaśnia resort klimatu.

Od 1 lipca 2024 roku nowa naklejka SCT na szybę. Ile kosztuje? Co mówią przepisy?

Kierowcy od 1 lipca wraz z nastaniem pierwszej SCT muszą przygotować się na wyrywkowe kontrole, ponieważ władze miasta czy gminy mają prawo sprawdzać czy do strefy wjeżdża auto, które spełnia wymogi. Jak nastąpi weryfikacja? To także określa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Art. 39 mówi, że:

  • Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Jakie samochody wjadą do SCT? Które auta mają zakaz?

Od 1 lipca do strefy czystego transportu w przypadku Warszawy będzie mógł wjechać samochód z silnikiem benzynowym (w tym LPG) spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat). W przypadku auta z silnikiem Diesla granicą jest norma Euro 4 lub rocznik produkcji 2005 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu – 19 lat).

Naklejka na szybę już dostępna. Kto jest zwolniony z przepisów o SCT?

Do przepisów o SCT urzędnicy z Warszawy wprowadzili wyjątki dla wybranych grup. Lista obejmuje osoby z niepełnosprawnością, seniorów (powyżej 70 lat) i mieszkańców płacących w stolicy podatki. Stąd kierowcy, których auta nie spełniają ogólnych wymogów strefy, mogą w dalszym ciągu poruszać się samochodem po jej obrębie. W przypadku niepełnosprawnych i seniorów wyjątek działa bezterminowo. W przypadku mieszkańców do końca 2027 r.

Osoby, których dotyczy wyjątek i chcą z tego przywileju skorzystać, powinny uzyskać specjalną naklejkę na przednią szybę pojazdu. Wnioski o jej wydanie już należy składać w urzędzie lub przez internet. Naklejka jest również obowiązkowa w przypadku pojazdów historycznych i zabytkowych, a także samochodów pochodzące spoza UE i w związku z tym nieposiadające przypisanej im europejskiej normy emisyjnej (auta z USA czy Japonii).

Wniosek o nową naklejkę i wyjątki w SCT. Zgłoś samochód, inaczej 500 zł kary

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o skorzystanie z wyjątku w warszawskiej SCT oznacza uzyskanie prawa wjazdu na jej obszar. Władze szacują, że na początku funkcjonowania strefy czas oczekiwania na naklejkę może wynieść ok. 2 miesięcy. Jednak nawet jeśli właściciel auta nie zdąży otrzymać naklejki pocztą lub nakleić jej na przednią szybę, może poruszać się autem po SCT. Nie dostanie mandatu, ponieważ jego samochód figuruje już w bazie pojazdów dopuszczonych do ruchu (podobnie jak te spełniające ogólne wymogi SCT).

To oznacza, że za brak nowej nalepki na szybie nie grozi kara, ale za brak rejestracji auta, którego dotyczy wyjątek, już tak. Mandat wyniesie 500 zł.

Czy samochód spełnia warunki strefy czystego transportu w Warszawie można sprawdzić na specjalnej stronie: sprawdzsct.zdm.waw.pl . System pozwala zweryfikować auta wyprodukowane od 1990 roku i młodsze.

1 lipca 2024 roku w Warszawie rusza pierwsza Strefa Czystego Transportu / dziennik.pl

Nowa naklejka na szybę. Kierowców skontroluje policja, straż miejska i kamery

Prawo wjazdu do strefy czystego transportu będzie egzekwowane przez policję i straż miejską podczas wyrywkowych kontroli. Mundurowi sprawdzą rocznik produkcji lub odpowiednie normy emisyjne. Do kontroli będzie wykorzystywany także elektroniczny system nadzoru - kamery odczytają numer rejestracyjny. Na tej podstawie auto zostanie odszukane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i organ kontrolujący potwierdzi jego prawo wjazdu do SCT.

Czy wszystkie samochody będą musiały mieć naklejkę, żeby wjechać do SCT?

– Do kontroli wykorzystamy zarówno kamery, jak i naklejki. System odczytu tablic rejestracyjnych będzie oparty częściowo o istniejące, a częściowo o nowe kamery. Do tego potrzebne będzie nowe oprogramowanie do zarządzania, także w celu zarządzania dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów – powiedział dziennik.pl Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. – Dla ok. 97 proc. pojazdów, dla których uprawnienie da się potwierdzić za pomocą dostępu do CEP, nie będą wydawane nalepki. Dla starych pojazdów, które spełniają któreś z kryteriów dla wyjątków (np. mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili samochód już wcześniej) obowiązkowe będą naklejki wyjaśnił nasz rozmówca.

Jaka kara za załamanie przepisów i wjazd do SCT?

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu przewidziano mandat w wysokości 500 zł. Mówi o tym Art. 96c Kodeksu wykroczeń:

  • Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.

Czy przejeżdżając przez Warszawę muszę mieć naklejkę SCT?

W Warszawie przewidziano, że każdy ma możliwość wjazdu do SCT cztery razy w roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin. Czyli mandat 500 zł może przytrafić się przy piątej wizycie w stolicy.

Czy za wjazd do strefy czystego transportu będą pobierane opłaty?

Ogólnokrajowe przepisy dopuszczają taką możliwość. Jednak władze Warszawy zdecydowały się nie wprowadzać opcji płatnego wjazdu do SCT dla pojazdów niespełniających jej wymogów.

Czy naklejka wydana w innym mieście będzie uprawniać do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Nowa naklejka na szybę - 1 lipca 2024 roku rusza pierwsza Strefa Czystego Transportu w Warszawie / dziennik.pl