Zmiany w Prawie o ruchu drogowym – znane też jako pakiet deregulacyjny – uwzględniające szereg ułatwień dla kierowców wreszcie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Przypominamy, że prace nad nim rozpoczęły się ponad 1,5 roku temu. Jeszcze pod koniec 2019 roku Minister Cyfryzacji Marek Zagórski zapowiadał rewolucję w życiu kierowców, ale... przyszły wybory. Teraz klamka zapadła i nowe przepisy będą kolejno wchodzić w życie. Czego i od kiedy trzeba się spodziewać?

Reklama

Pojedziesz bez prawa jazdy w kieszeni

Chyba najbardziej wyczekiwaną przez kierowców zmianą jest zniesienie obowiązku wożenia w kieszeni dokumentu prawa jazdy.

– Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni od 5 grudnia 2020 r. z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców – wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Reklama

Już teraz kierowcy nie muszą wozić w kieszeni dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Obecnie za brak "prawka" przy kontroli drogówka może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 50 zł. Jednak problem może nie być sam mandat, a brak możliwości dalszego kierowania pojazdem – jeśli nie mamy kogoś, kto mógłby dalej prowadzić samochód.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny / dziennik.pl

Co ważne, zwolnienie z wożenia przy sobie blankietu nie oznacza, że znika obowiązek posiadania prawa jazdy, jako dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem, motocyklem itp. – Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem zgodnie z obowiązującymi przepisami (...), pozostają dokumentami, których posiadanie jest wymagane i które stwierdzają uprawnienia do kierowania pojazdami. Osoba, której prawo jazdy nie zostało wydane przez organ właściwy do wydania prawa jazdy, będzie traktowana jak dotychczas, tj. jak osoba bez uprawnień do kierowania pojazdami – ostrzega ministerstwo.

Prawo jazdy stracisz "niezwłocznie"

Nowe przepisy pociągają za sobą zmiany w sposobie zatrzymania prawa jazdy.

Przyjęto przepis analogiczny i spójny z przepisami dotyczącymi zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), co oznacza, że zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy nastąpi przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek do zatrzymania. Przepis pozwala wyeliminować obecnie istniejącą sytuację, w której mimo zaistnienia przesłanek do zatrzymania dokument nie jest zatrzymywany – w przypadku gdy kierowca nie ma dokumentu przy sobie – wyjaśniają twórcy zmian. W ten sposób znika luka wykorzystywana przez osoby, które wcześniej straciły prawo jazdy, a w ręce drogówki wpadły prowadząc auto mimo zakazu.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dokumentu. – Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów – zauważa Huptyś.

Reklama

Nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać od 4 grudnia 2020 r.

Dowód rejestracyjny samochodu / dziennik.pl / Tomasz Sewastianowicz

W 2022 znika karta pojazdu i nalepki kontrolne

Zmiany w przepisach wprowadzają także likwidację karty pojazdu i nalepki kontrolnej na szybę. W ocenie ministerstwa ma to ułatwić rejestrację.

– Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line – wyjaśnił Hyptyś.

Data wejścia w życie tych przepisów to 4 września 2022 r.

Rejestracja w miejscu czasowego zamieszkania

– Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu – wyjaśnił rzecznik resortu infrastruktury.

Data wejścia w życie – 4 grudnia 2020 r. Tego samego dnia zacznie też obowiązywać powiązanie czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

– Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu – wskazał Huptyś.

Zachowasz dotychczasowe tablice rejestracyjne

Ustawa wprowadza możliwość zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

– Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł. O terminie wejścia w życie tego rozwiązania poinformuje minister właściwy ds. cyfryzacji w komunikacie – zapowiedział Huptyś.

Tablice rejestracyjne / dziennik.pl

Diler zarejestruje nowy pojazd

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. – Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną – zauważył przedstawiciel ministerstwa.

Rejestracja nowego pojazdu przez dilera będzie możliwa od 4 czerwca 2021 r.

Dowód rejestracyjny odzyskasz u diagnosty

Jak już informowaliśmy, nowe przepisy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. – Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument – ocenił Huptyś.

Data wejścia w życie – 4 października 2020 r.

– Wszystkie zmiany, które prowadzą do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, ale też są ułatwieniem dla kierowców można ocenić pozytywnie. Warto jednak pamiętać, że wszelkie nowości zawsze weryfikują kierowcy i ich zachowania. Czy te mają sens? Dziś wyglądają bardzo obiecująco powiedziała dziennik.pl Julia Rachwalska, Yanosik.

Przegląd techniczny samochodu / ITS

Czasowo wycofasz z ruchu samochód, ale tylko rozbity

Nowym rozwiązaniem, które zakładają przygotowane w ministerstwie infrastruktury przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe.

– Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów zapowiedział Hutryś. – W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu – wyjaśnił.

Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

– O terminie wejścia w życie tego rozwiązania poinformuje minister właściwy ds. cyfryzacji w komunikacie – wskazał rzecznik resortu infrastruktury.

Można spodziewać się, że ta zmiana nie ucieszy wszystkich kierowców. Nie przewidziano w tym katalogu miejsca na czasowe wyrejestrowanie "pojazdów sezonowych", czyli np. motocykli, kabrioletów, kamperów czy aut zabytkowych... Szkoda.

tablice rejestracyjne / ShutterStock