Ministerstwo Infrastruktury szykuje poważne zmiany w przepisach. Resort chce, by egzaminator w ciągu dnia mógł przeprowadzić maksymalnie 8 egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B (samochód) oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny na godzinę.

Reklama

Jakość nie ilość

– Zmiana jest podyktowana koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby przeprowadzanych egzaminów w ciągu dnia, stawianych egzaminatorom przez ich pracodawców – podkreśla ministerstwo i wskazuje, że dzięki zmianom egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców.

Mniejszy stres to egzamin o wyznaczonej godzinie

Propozycja MI zakłada, że egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy będzie się rozpoczynał dokładnie o godzinie wskazanej przez WORD.

Zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu – podkreślają przedstawiciele resortu.

Egzamin na kategorię AM możliwy na czterokołowcu

Ministerstwo chce również tak zmienić przepisy, by osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), mogły korzystać z czterokołowca lekkiego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami.

Pieczątki zbędne

Dodatkowo proponowane przez ministerstwo zmiany zakładają, że egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie będą musieli stosować na dokumentach pieczęci, wystarczy podpis (imię i nazwisko) oraz numer uprawnień.

Nowe przepisy już w wakacje

Ministerstwo przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2019 roku. Wyjątkiem są regulacje dotyczące pracy egzaminatora i wyznaczania konkretnych godzin egzaminu – te wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Późniejszy termin wejścia tych zmian urzędnicy usprawiedliwiają koniecznością dostosowania WORD-ów do nowych zasad.