Wymiana prawa jazdy. Każdy kierowca musi to zrobić

Obowiązek wizyty w urzędzie czeka każdego kierowcę, nawet jeśli jego prawo jazdy jest teoretycznie "bezterminowe". Wydawane od 2013 roku dokumenty mają wpisaną datę ważności, która wynosi maksymalnie 15 lat. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami dotyczy to kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Skrócenie okresu jest możliwe, jeśli są ku temu wskazania np. medyczne. Okres może być krótszy np. wtedy, gdy kierowca ma wadę wzroku. W takim wypadku, jego dokument jest oznaczany odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważny przez 5 lat.

Co z kierowcami, którzy uprawniania uzyskali wcześniej, a na ich dokumencie nie widnieje żadna data ważności? Nowe prawo dostosowane do unijnych regulacji nie spodoba się kierowcom. W związku z koniecznością ujednolicenia wspólnotowego prawa pewne jest już, że nawet ci, którzy w blankiecie nie mają daty ważności "prawka", będą musieli stanąć w kolejce po nowy dokument.

Reklama

Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy?

Reklama

Kierowcy ruszą do urzędów już za parę lat. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy będzie dotyczyć wszystkich tych, którzy mają prawo jazdy ważne bezterminowo, a jak ustalił dziennik.pl, sprawa dotyczy 15 milionów kierowców. Posiadacze uprawnień, którzy odebrali dokument po 19 stycznia 2013 roku również będą musieli umówić wizytę w wydziale komunikacji, choć w ich przypadku termin jest znany już od dawna. Akcja ruszy w 2028 roku - 15 lat po tym, jak ważność stracą pierwsze "terminowe" prawa jazdy.

Prawo jazdy, policja / dziennik.pl

– Od 19 stycznia 2013 r. każdy nowo wydany dokument prawa jazdy zawiera administracyjny okres ważności, stosownie do kategorii prawa jazdy – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to ok. 15 mln sztuk wyliczyła przedstawicielka resortu.

O konieczności wymiany prawa jazdy dokładnie mówi w ustawie o kierujących pojazdami rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

  • Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r

Czy po upływie daty ważności prawa jazdy wygasają uprawnienia do kierowania pojazdami?

Czy przeterminowane prawo jazdy oznacza, że uprawnienia do jazdy wygasają? Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana. – Jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają – zapewnia Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. Oznacza to, że przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba ponownie zdawać egzaminu, ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne.

Prawo jazdy, policja / Policja / materiały prasowe

Jakich dokumentów potrzebuję, by wymienić prawo jazdy?

Do wydania prawa jazdy w związku z wygaśnięciem ważności dokumentu potrzebne są jedynie: aktualna fotografia, opłata za wydanie prawa jazdy (100 zł), kserokopia posiadanego prawa jazdy i wniosek do starosty.

Jedynie w przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ważności przedłużany jest każdorazowo po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Kiedy wymienić prawo jazdy? Rubryka 11 powie prawdę

Jeśli prawo jazdy jest bezterminowe, w świetle nowego prawa i tak podlega obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Termin ważności dokumentu (lub brak terminu w przypadku bezterminowych blankietów) znajdziemy na odwrocie, w rubryce 11. Kreska oznacza, że do urzędu będziemy musieli wybrać się we wskazanych wyżej latach. Jeśli zamiast kreski widnieje tam data, sprawa jest prosta - w kolejce do okienka trzeba stanąć nim nadejdzie dzień wskazany w rubryce 11.

Prawo jazdy będzie musiał wymienić każdy kierowca. Nawet jeśli ma je bezterminowo / Tomasz Sewastianowicz

Kiedy wymagana jest wymiana prawa jazdy?

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy czeka każdego, kto posiada taki dokument, ale powodów do wymiany blankietu może być więcej. Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy należy złożyć również wtedy, gdy dokument został zagubiony, zniszczony lub jest nieczytelny. Po nowe prawo jazdy do urzędu muszą się również zgłosić kierowcy, którzy mają uprawnienia wielu kategorii, a ważność którejś z nich dobiegła końca.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania nowego prawa jazdy w 2024 roku?

Wycieczkę do okienka w wydziale komunikacji najlepiej poprzedzić solidnym przygotowaniem. Brakujące dokumenty mogą sprawić, że w kolejce postoimy drugi raz. Co jest potrzebne, by wnioskować o nowe prawo jazdy w 2024 roku? Wniosek o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz odpowiednie oświadczenia są dostępne w urzędzie. Komplet wniosków można też pobrać z internetu i w wydziale komunikacji pojawić się z papierami uzupełnionymi wcześniej w domu.

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy - formularz w wydziale komunikacji lub na stronie internetowej urzędu;
  • Kolorowa i aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle (obecnie wykonanie zdjęcia do prawa jazdy kosztuje średnio ok. 50 zł za komplet 4 profesjonalnych fotografii);
  • Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy;
  • Dowód osobisty do wglądu;
  • Dowód uiszczenia opłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy - można zapłacić w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto urzędu i potwierdzanie przelewu dołączyć do wniosku;
  • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.;
  • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami;
  • Badanie lekarskie w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy z datą ważności – to kosztuje 200 zł.
Prawo jazdy będzie musiał wymienić każdy kierowca. Nawet jeśli ma je bezterminowo / Tomasz Sewastianowicz