Jaki mandat za brak zapiętych pasów?

To zdecydowanie najczęstsza sytuacja, w której pasażerowie pojazdu mogą zostać ukarani. Jeżeli kontrola wykaże brak zapiętych pasów – pasażer otrzymuje mandat w wysokości 100 zł. Taką samą kwotę musi zapłacić kierujący pojazdem, nawet wtedy, gdy sam ma zapięte pasy. Kierowca otrzyma również 5 lub 8 punktów karnych. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy więcej niż 1 pasażer nie będzie mieć zapiętych pasów.

Jaki mandat dla pasażera za śmiecenie?

Reklama

Postój w korku, chwila bezmyślności i wyrzucenie przez okno śmieci, butelki lub niedopałka papierosów. Pasażer, który zostanie przyłapany na zanieczyszczaniu lub zaśmiecaniu drogi publicznej może liczyć się z mandatem w minimalnej wysokości 50 zł, maksymalnie do nawet do 200 zł. Podobną kwotę zapłaci także kierowca, który wpadnie na pomysł wyrzucenia śmieci bezpośrednio na drogę.

Reklama

Prowadzenie pojazdu po alkoholu: Winny nie tylko kierowca?

Pijani kierowcy pozostają w Polsce sprawcami najbardziej drastycznych wypadków drogowych. Nie każdy pasażer pamięta, że odpowiedzialność – w podobnych sytuacjach – jest rozłożona. Główną ponosi oczywiście kierowca, ale surowo może także zostać ukarany pasażer. Mowa o sytuacji, w której pasażer (lub pasażerowie) miał świadomość, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, a pomimo tego umożliwił mu prowadzenie pojazdu (lub nie wyraził sprzeciwu). Jeżeli konsekwencją takiego zachowania będzie wypadek, kary finansowe mogą sięgać nawet do 5000 zł.

Czy w razie kontroli pasażerowie otrzymają mandat za picie alkoholu? Teoretycznie nie, ale – jak zawsze w podobnych przypadkach – liczy się kontekst. Ewentualnej kary finansowej można spodziewać się m.in., gdy pasażer będący pod wpływem alkoholu (lub innego środka odurzającego) zaśmieca otoczenie lub narusza porządek publiczny.

Pasażer jako współwinny wypadku

Jeżeli we wcześniej opisanej sytuacji (kierowca pod wpływem alkoholu, brak sprzeciwu pasażera) dojdzie do wypadku, pasażer może zostać uznany współwinnym. W razie najpoważniejszych wypadków trzeba liczyć się z grzywnami nawet do 30 tys. zł. Podobnie wygląda sytuacja w której jeden z pasażerów nieumyślnie lub celowo przeszkodzi kierowcy w prowadzeniu pojazdu i w konsekwencji doprowadzi do wypadku. W tej sytuacji – zależnie od warunków i skutków wypadku – pasażerowi może grozić nawet kara więzienia.

Współodpowiedzialność: Brak uprawnień do prowadzenia pojazdu

Pasażer będący właścicielem pojazdu bierze zawsze odpowiedzialność za to, komu pojazd został użyczony. Przypomnijmy, zgodnie z aktualnym taryfikatorem mandatów dopuszczenie przez posiadacza do prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą uprawnień grozi mandatem w wysokości 300 zł. W przypadku jazdy bez wymaganych dokumentów mowa o kwocie 50 zł (za każdy, brakujący dokument).