10 czerwca z bazy rejestracji CEPiK znika 7 mln samochodów

Poniedziałek 10 czerwca 2024 roku odmieni obraz polskich dróg, a raczej rządowych rejestrów gromadzących dane o stanie parku samochodowego w Polsce. Z dnia na dzień baza CEPiK przestała być cmentarzyskiem aut, które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia OC.

W większości mowa o pojazdach najstarszych, które fizycznie od dawna już nie istnieją, albo wrastają w ziemię gdzieś pod płotem. Po 10 czerwca może okazać się, że w rzeczywistości użytkujemy młodsze auta niż to wynika z danych CEPiK. Ale po kolei…

Reklama

Baza CEPiK pełna absurdów. Takimi autami jeżdżą Polacy

– Z danych CEPiK wynika, że w Polsce zachowało się historyczne dziedzictwo światowej motoryzacji i mamy w naszym kraju unikaty, o które powinny starać się muzea z całego świata, a widok polskich ulic powinien, z grubsza rzecz biorąc, przypominać Hawanę – powiedział dziennik.pl Tomasz Bęben, prezes SDCM.

Jego zadaniem mimo śmieszności, taki bałagan niesie ze sobą poważne następstwa. Ponieważ przez fałszujące rzeczywistość statystyki na polski rynek motoryzacyjny patrzą m.in. politycy od których zależy kształt wprowadzanych przepisów.

Reklama

– Błędne dane dają błędne wyniki, na przykład co do wieku parku samochodowego, ilości pojazdów na 1000 mieszkańców. Może to doprowadzić do podejmowania mylnych decyzji. (…) Dzięki tej zmianie obraz polskiego parku samochodowego widoczny w bazie CEPiK znacznie się zmieni. Zniknie około 7 mln aut, przez co liczba pojazdów na 1000 mieszkańców spadnie z ponad 700 na niewiele ponad 500. Park samochodowy ulegnie również "odmłodzeniu". Z niechlubnej europejskiej czołówki spadniemy więc na środek tabeli, ale w tym wypadu z tego rodzaju spadku bardzo się cieszymy – podkreślił Bęben.

Czy mój samochód został automatycznie wyrejestrowany? Co mówią przepisy?

Obecnie w bazie CEPiK jest ponad 41 mln pojazdów, w tym niemal 27 mln to samochody osobowe. W lipcu 2023 r. weszły w życie przepisy, które przewidują wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciel nie dokonywał okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczał go w ramach obowiązkowej policy OC przez co najmniej 10 lat. Dotyczy to aut zarejestrowanych przed 14 marca 2005 r. Wygaszenie decyzji o rejestracji nastąpi właśnie 10 czerwca 2024 roku.

Ponad 7 mln tzw. martwych dusz w systemie CEPiK / Shutterstock

Zapis art. 17 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości brzmi:

  • Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

To oznacza, że już 10 czerwca z bazy CEPiK zostaną "skasowane" pojazdy spełniające dwa warunki:

  • ich rejestracja miała miejsce przed 14 marca 2005 r. i dziś nie mają ważnych badań technicznych;
  • od ponad 10 lat nie miały obowiązkowej polisy OC.

Samochód zniknie bez twojej wiedzy. Szukaj obwieszczenia i listy aut z numerami rejestracyjnymi

Co istotne, właściciele samochodów podlegających automatycznemu wyrejestrowaniu, nie dostali np. listownego ostrzeżenia. Kierowcy powinni sami na stronach internetowych właściwych wydziałów komunikacji szukać obwieszczenia i spisu pojazdów typowanych do "wyczyszczenia" z bazy danych CEPiK. Wykasowanie nie dotyczy pojazdów, które nie muszą przechodzić badań technicznych czyli np. niektórych aut zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Mam ubezpieczenie OC lub badanie techniczne, ale nie ma ich w CEPiK? Co zrobić?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zauważa również, że mimo iż pojazd ma aktualne ubezpieczenie OC lub badanie techniczne, to taka informacja może być odnotowana w systemie CEPiK. Dlatego należy zwróć się do podmiotu, który był zobowiązany przekazać te dane(zakładu ubezpieczeń, UFG lub stacji kontroli pojazdów) i wyjaśnić brak przekazania danych. UFG przypomina, że informacje odnotowane w centralnej ewidencji można sprawdzić za pomocą usług Historia Pojazdu, Mój Pojazd oraz aplikacji mObywatel.

Czy po wykasowaniu auta z bazy CEPiK można je ponownie zarejestrować?

W przepisach pomyślano także zapominalskich, których samochody jednak istnieją, ale z jakichś przyczyn nie były ubezpieczane czy nie pojawiały się co roku w stacji kontroli pojazdów. – Pojazd, którego rejestracja wygaśnie z mocy prawa, może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji, związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu – wyjaśnia UFG.

Masz samochód, ale nie masz ubezpieczenia OC? Będzie kara 8480 zł

Warto zauważyć, że technicznie auta "nie wyparują", a będą oznaczone jako pojazdy z wygaszoną decyzją o rejestracji. Taki stan pozwala na powtórną rejestrację. W urzędzie należy mieć ze sobą potwierdzenie własności pojazdu, dotychczasowy dowód rejestracyjny, potwierdzenie pozytywnego wyniku badań technicznych i wykupić ubezpieczenie OC. Obecnie kara za brak OC wynosi 8480 zł, a od lipca wzrośnie do 8600 zł. Jeśli samochód ma niezgodne z aktualnym wzorem tablice rejestracyjne (np. czarne), wówczas trzeba iść do urzędu z kompletem dokumentów i "stare blachy" wymienić na nowe.

Wobec pojazdów wyrejestrowanych automatycznie przepisy mówiące o karze za brak OCnie będą stosowane. Prowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny postępowania zostaną umorzone.

Toyota Corolla na czarnych tablicach rejestracyjnych / Tomasz Sewastianowicz