10 czerwca ruszy automatyczne kasowanie samochodów z bazy rejestracji CEPiK

10 czerwca 2024 roku odmieni obraz polskich dróg, a raczej rządowych rejestrów gromadzących dane o stanie parku samochodowego w Polsce. Z dnia na dzień baza CEPiK przestanie być cmentarzyskiem martwych dusz, czyli samochodów które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia OC.

W większości mowa o autach najstarszych, które fizycznie od dawna już nie istnieją. Po 10 czerwca może okazać się, że w rzeczywistości użytkujemy młodsze auta niż to wynika z danych CEPiK. Ale po kolei…

Reklama

Baza CEPiK naszpikowana absurdami. Takimi autami jeżdżą Polacy

Absurdy kryjące się w rządowej ewidencji CEPiK wyszły na jaw po raporcie koalicji R2RC założonej przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Z analizy wynikało, że po polskich drogach jeździ np. 38 tys. Syren, 65 tys. Żuków czy 23 tys. samochodów starszych niż legendarny Ford T, czyli sprzed I wojny światowej. Przedziwne dane mówiły też o modelach, które teoretycznie mogłyby pamiętać Mieszka I, ponieważ za rok produkcji przypisano im datę chrztu Polski.

Reklama

Zniknie 7 mln samochodów i bardzo dobrze. Polska nie będzie jak Hawana

– Z danych CEPiK wynika, że w Polsce zachowało się historyczne dziedzictwo światowej motoryzacji i mamy w naszym kraju unikaty, o które powinny starać się muzea z całego świata, a widok polskich ulic powinien, z grubsza rzecz biorąc, przypominać Hawanę powiedział dziennik.pl Tomasz Bęben, prezes SDCM. – Można się z tego śmiać, ale ma to swoje poważne następstwa. Przez fałszujący rzeczywistość pryzmat statystyk na rynek motoryzacyjny patrzą ci, od których zależy kształt regulujących go przepisów. Błędne dane dają błędne wyniki, na przykład co do wieku parku samochodowego, ilości pojazdów na 1000 mieszkańców. Może to doprowadzić do podejmowania mylnych decyzji. (…) Dzięki tej zmianie obraz polskiego parku samochodowego widoczny w bazie CEPiK znacznie się zmieni. Zniknie około 7 mln aut, przez co liczba pojazdów na 1000 mieszkańców spadnie z ponad 700 na niewiele ponad 500. Park samochodowy ulegnie również "odmłodzeniu". Z niechlubnej europejskiej czołówki spadniemy więc na środek tabeli, ale w tym wypadu z tego rodzaju spadku bardzo się cieszymy – podkreślił.

Tablice rejestracyjne / dziennik.pl

Czy twój samochód też zostanie automatycznie wyrejestrowany? Co mówią przepisy? Podano daty

Jak rewolucja 10 czerwca będzie wyglądać w praktyce? Odpowiedź niosą zapisy art. 17 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Wynika z nich, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed 14 marca 2005 r. oraz dotyczące pojazdów, które przez okres 10 lat nie były ubezpieczane ani poddawane okresowym badaniom technicznym, o ile im podlegały, wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. Zapis brzmi:

Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

To oznacza, że już 10 czerwca z bazy CEPiK zostaną skasowane pojazdy spełniające dwa warunki:

  • ich rejestracja miała miejsce przed 14 marca 2005 r. i dziś nie mają ważnych badań technicznych;
  • od ponad 10 lat nie miały obowiązkowej polisy OC.

Urząd nie ostrzega o wykasowaniu auta. Szukaj obwieszczenia i listy samochodów z numerami rejestracyjnymi

Co istotne, właściciele samochodów podlegających automatycznemu wyrejestrowaniu, nie dostaną np. listownego ostrzeżenia. Kierowcy powinni sami na stronach internetowych właściwych wydziałów komunikacji szukać obwieszczenia i spisu pojazdów typowanych do wykasowania z bazy danych CEPiK.

Czy po wykasowaniu auta z bazy CEPiK można je ponownie zarejestrować?

Wykasowanie z bazy nie dotyczy pojazdów, które nie muszą przechodzić badań technicznych czyli np. niektórych aut zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Ustawodawca pomyślał też o zapominalskich, których samochody jednak istnieją, ale z jakichś przyczyn nie były ubezpieczane czy nie pojawiały się co roku w stacji kontroli pojazdów. Mimo wykasowania z bazy przepisy przewidują możliwość powtórnej rejestracji. Wystarczy przedstawić potwierdzenie własności pojazdu, dotychczasowy dowód rejestracyjny, potwierdzenie pozytywnego wyniku badań technicznych i wykupić ubezpieczenie OC.

Nie masz ubezpieczenia OC? Leci kara 8480 zł

Przepisy mówiące o karze za brak OC nie będą stosowane wobec pojazdów wyrejestrowanych automatycznie. Prowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny postępowania zostaną umorzone. Jednak co zrobić w sytuacji, kiedy samochód jest w rządowym wykazie pojazdów "do skasowania", ale nie chcę aby decyzja o rejestracji została wygaszona? Starostwo Powiatowe w Wyszkowie wyjaśnia, że w takim przypadku do 9 czerwca 2024 r. należy zrobić badanie techniczne pojazdu i wykupić ubezpieczenie OC (obecnie kara za brak OC wynosi 8480 zł). Wówczas pojazd 10 czerwca nie będzie kwalifikował się do wygaszenia decyzji o rejestracji (dla pewności warto sprawdzić status auta osobiście w wydziale komunikacji). Jeśli samochód ma niezgodne z aktualnym wzorem tablice rejestracyjne (np. czarne), wówczas trzeba iść do urzędu z kompletem dokumentów i "stare blachy" wymienić na nowe.

Toyota Corolla na czarnych tablicach rejestracyjnych / Tomasz Sewastianowicz