Bezterminowe prawo jazdy do wymiany. Co mówią przepisy?

Prawo jazdy wydawane jest obecnie z maksymalnym terminem ważności do 15 lat. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które nie mają problemów zdrowotnych – tak stanowią przepisy obowiązujące od 2013 roku. W innych przypadkach trzeba liczyć się ze znacznym skróceniem ważności dokumentu. Dzieje się tak jeśli kierowca ma np. wadę wzroku, wówczas jego prawo jazdy jest oznaczane odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważne przez 5 lat. Dlatego każdy, kto musi prowadzić auto lub motocykl w okularach czy soczewkach kontaktowych powinien pilnować daty ważności dokumentu. To szczególnie ważne dziś, kiedy za kierownicą nie musimy mieć przy sobie blankietu (od grudnia 2020 roku) – wygodne rozwiązanie, ale przez to łatwo przegapić termin wymiany prawa jazdy i napytać sobie kłopotów (o tym dalej).

Ustawa o kierujących pojazdami zmieniła też zasady dotyczące osób, które otrzymały bezterminowe prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T (wydawano je do 18 stycznia 2013 roku). Przepisy znowelizowane w związku z koniecznością dostosowania do unijnych regulacji wprowadziły obowiązek wymiany takiego prawa jazdy. Dlatego nawet ci, którzy w blankiecie nie mają daty ważności, będą musieli stawić się w urzędzie po nowy dokument. Ale po kolei…

Reklama

Kto i kiedy musi wymienić prawo jazdy?

Reklama

O obowiązku wymiany prawa jazdy mówi w ustawie rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

 • Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Jak łatwo obliczyć pierwsi kierowcy z "prawkiem" ważnym 15 lat będą musieli je wymienić w styczniu 2028 roku. Czyli już za cztery lata.

Prawo jazdy do wymiany w 2024 roku. Kogo czeka wizyta w urzędzie?

Prawo jazdy w 2024 roku muszą wymienić osoby, które w 2019 roku otrzymały uprawnienia czasowe na 5 lat np. ze względu na stan zdrowia. Na bieżący rok w ich przypadku wypada termin odnowienia blankietu. Co istotne, do dokumentów składanych w urzędzie należy dołączyć zaświadczenie od lekarza.

Bezterminowe prawo jazdy - kiedy wymiana? Oto daty

Bezterminowe prawo jazdy (oznaczone kreską w rubryce nr 11 – jak na zdjęciu niżej) podlega obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien stawić się urzędzie:

 • Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.
Prawo jazdy będzie musiał wymienić każdy kierowca. Nawet jeśli ma je bezterminowo / Tomasz Sewastianowicz

Prawo jazdy do wymiany w 2024 roku, inaczej mandat do 5 tys. zł. Co oznacza rubryka nr 11?

Obecnie w rubryce nr 11 (z tyłu blankietu) wpisywana jest data ważności prawa jazdy (foto niżej). Wcześniej w przypadku bezterminowego prawa jazdy tym miejscu urzędnicy stawiali np. kreskę.

Kierowca, który przegapi wymianę prawa jazdy w określonym terminie naraża się na wysoką karę. W razie kontroli drogowej policjant może potraktować go, jakby prowadził bez uprawnień. Art. 94. Kodeksu wykroczeń mówi:

 • § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
 • § 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Przy czym maksymalny mandat w tej sytuacji to nawet 5 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu tam grzywna może dojść do 30 tys. zł

Prawo jazdy z określonym terminem ważności (zdjęcie poglądowe).  Żeby przedłużyć "przydatność" należy przejść badania lekarskie i następnie wyrobić nowy dokument / Shutterstock

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2024 roku?

W przypadku bezterminowego prawa jazdy na kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, przepisy przewidują, że nie ma potrzeby dostarczania zaświadczenia lekarskiego. Przy wymianie w wydziale komunikacji wystarczy "stary" blankiet, dokument tożsamości, wypełniony wniosek, fotografia i dowód opłaty za wydanie prawa jazdy (100 zł).

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania prawa jazdy w 2024 roku? Ile kosztuje badanie lekarskie? Zobacz listę

Wniosek o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz odpowiednie oświadczenia są dostępne w urzędzie. Zestaw dokumentów można też pobrać z internetu i przed okienkiem w wydziale komunikacji pojawić się z kompletem papierów uzupełnionych wcześniej w domu. Lista przewiduje:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy - formularz w wydziale komunikacji lub na stronie internetowej urzędu;
 • Kolorową i aktualną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną na jednolitym jasnym tle (obecnie wykonanie zdjęcia do prawa jazdy kosztuje średnio ok. 50 zł za komplet 4 profesjonalnych fotografii);
 • Kserokopię dotychczasowego prawa jazdy;
 • Dowód osobisty do wglądu;
 • Dowód opłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy - można zapłacić w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto urzędu i potwierdzanie przelewu dołączyć do wniosku;
 • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.;
 • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami;
 • Badanie lekarskie w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy z datą ważności – to kosztuje 200 zł.

Kiedy wymagana jest wymiana prawa jazdy? Oto trzy ważne sytuacje

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy to nie jedyna sytuacja, gdy trzeba pojawić się w urzędzie po dokument. Wniosek o nowe prawo jazdy należy złożyć również w sytuacji, gdy:

 • Upłynął termin ważności dokumentu;
 • Upłynął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;
 • Dokument został zgubiony lub zniszczony.

Wymiana prawa jazdy przez internet. Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do wymiany prawa jazdy (po zeskanowaniu) można też złożyć internetowo przez portal ePUAP. Do poprawnego złożenia wniosku trzeba skompletować następujące dokumenty:

 • formularz wniosku (do pobrania ze strony obywatel.gov.pl),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy,
 • aktualne zdjęcie - wyraźna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna, d
 • dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy - paszport lub karta pobytu,
 • orzeczenie lekarskie (jeśli wymagane),
 • oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).
Policja kontroluje kierowcę / Policja / Policja