Od 1 lipca 2024 roku pierwsza Strefa Czystego Transportu. W których miastach będzie SCT?

Pierwsza Strefa Czystego Transportu od 1 lipca 2024 roku zacznie obowiązywać w Warszawie. Wcześniej, bo już 10 czerwca ratusz rozpocznie kampanię promocyjną SCT. Wreszcie za niecały miesiąc wydzielona zona obejmie obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Następnie od 1 stycznia 2026 r. co dwa lata, będą zwiększać się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po strefie.

SCT w Krakowie także miała ruszyć od 1 lipca, jednak prezydent miasta stwierdził, że trzeba ją odsunąć w czasie. Wrocław powoła strefę od 2025/26 r. – ma objąć centrum miasta oraz część śródmieścia z historyczną zabudową. Kielce przewidują wdrożenie SCT w trzech etapach. Także Gliwice, Poznań, Toruń, Lublin i Rzeszów rozważają to rozwiązanie.

Reklama

Nowa naklejka na szybę od 1 lipca 2024 roku. Ile kosztuje? Co mówią przepisy?

Reklama

Kierowcy od 1 lipca muszą przygotować się na kontrole, ponieważ władze pierwszego miasta z SCT mają prawo sprawdzać czy do strefy wjeżdża auto, które spełnia wymogi. Jak nastąpi weryfikacja? To określa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Art. 39 mówi, że:

 • Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Do tego w Warszawie pojazdy uprawnione do wjazdu na teren SCT będą kontrolowane także przez system elektroniczny. Wykorzystamy zarówno kamery, jak i naklejki. System odczytu tablic rejestracyjnych będzie oparty częściowo o istniejące, a częściowo o nowe kamery. Do tego potrzebne będzie nowe oprogramowanie do zarządzania, także w celu zarządzania dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów – powiedział dziennik.pl Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. – Dla ok. 97 proc. pojazdów, dla których uprawnienie da się potwierdzić za pomocą dostępu do CEP, nie będą wydawane nalepki. Dla starych pojazdów, które spełniają któreś z kryteriów dla wyjątków (np. mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili samochód już wcześniej) obowiązkowe będą naklejki – wyjaśnił nasz rozmówca.

Które auta wjadą do SCT, a które samochody mają zakaz?

Warto przypomnieć, że Strefa Czystego Transportu to obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. W ustawie o elektomobilności i paliwach alternatywnych przewidziano, że w Polsce muszą je wprowadzić miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. SCT ustanawia się na czas nieoznaczony lub nie krótszy niż 5 lat. Od 1 lipca w przypadku Warszawy do SCT będzie mógł wjechać:

 • Samochód z silnikiem benzynowym (w tym LPG) spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat);
 • Samochód z silnikiem Diesla spełniający normę Euro 4 albo wyprodukowany w 2005 r. i młodszy (maksymalny wiek auta w roku wdrożenia – 19 lat).

Nowa naklejka na szybę już dostępna. Kto jest zwolniony z przepisów o SCT?

Do przepisów o SCT urzędnicy z Warszawy wprowadzili wyjątki dla wybranych grup. Lista obejmuje osoby z niepełnosprawnością, seniorów (powyżej 70 lat) i mieszkańców płacących w stolicy podatki. Stąd kierowcy, których auta nie spełniają ogólnych wymogów strefy, mogą w dalszym ciągu poruszać się samochodem po jej obrębie. W przypadku niepełnosprawnych i seniorów wyjątek działa bezterminowo. W przypadku mieszkańców do końca 2027 r.

Osoby, których dotyczy wyjątek i chcą z tego przywileju skorzystać, powinny uzyskać specjalną naklejkę na przednią szybę pojazdu – wnioski o jej wydanie już należy składać w urzędzie lub przez internet. Naklejka jest również obowiązkowa w przypadku pojazdów historycznych i zabytkowych, a także samochodów pochodzące spoza UE i w związku z tym nieposiadające przypisanej im europejskiej normy emisyjnej (auta z USA czy Japonii).

Wniosek o nową naklejkę na szybę i wyjątek w SCT. Zgłoś samochód, inaczej 500 zł kary

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o skorzystanie z wyjątku w warszawskiej SCT oznacza uzyskanie prawa wjazdu na jej obszar. Władze szacują, że na początku funkcjonowania strefy czas oczekiwania na naklejkę może wynieść ok. 2 miesięcy. Jednak nawet jeśli właściciel auta nie zdąży otrzymać naklejki pocztą lub nakleić jej na przednią szybę, może poruszać się autem po SCT. Nie otrzyma mandatu, ponieważ jego samochód figuruje już w bazie pojazdów dopuszczonych do ruchu (podobnie jak te spełniające ogólne wymogi SCT).

To oznacza, że za brak nowej nalepki na szybie nie grozi kara, ale za brak rejestracji auta, którego dotyczy wyjątek, już tak. I będzie to mandat w wysokości 500 zł. Czy samochód spełnia warunki Strefy Czystego Transportu w Warszawie można sprawdzić na specjalnej stronie: sprawdzsct.zdm.waw.pl . System pozwala zweryfikować auta wyprodukowane od 1990 roku i młodsze.

1 lipca 2024 roku w Warszawie rusza pierwsza Strefa Czystego Transportu / dziennik.pl

Nowa naklejka na szybę lub dane z CEP. Sprawdzi to policja, straż miejska i kamery

Prawo wjazdu do strefy czystego transportu będzie egzekwowane przez policję i straż miejską podczas wyrywkowych kontroli. Sprawdzać się będzie, czy samochód spełnia wymagania strefy – rocznik produkcji lub odpowiednie normy emisyjne. Do kontroli będzie wykorzystywany także wspominany już elektroniczny system nadzoru - odczytany zostanie numer rejestracyjny. Na tej podstawie auto odszukane zostanie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i organ kontrolujący potwierdzi jego prawo wjazdu do SCT.

Jaka kara za załamanie przepisów i wjazd do SCT?

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu przewidziano mandat w wysokości 500 zł. Mówi o tym Art. 96c Kodeksu wykroczeń:

 • Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.

Co w przypadku nagłej potrzeby wjazdu do SCT przez auto, które nie spełnia wymogów dla danej SCT? W Warszawie przewidziano, że każdy będzie miał możliwość wjazdu do strefy cztery razy w ciągu roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin.

Czy naklejka wydana w innym mieście będzie uprawniać do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Nowa naklejka na szybę lub dane z CEP. Sprawdzi to policja, straż miejska i kamery / Policja

Tak wygląda nowa naklejka na szybę. Jest zielona i przypomina znak STOP

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zielona ośmiokątna naklejka przypomina znak STOP. Na górze przewidziano pole na rok produkcji samochodu. Oznaczenie literowe w ramce po lewej stronie będzie odpowiadać rodzajowi paliwa, jakim jest napędzany pojazd.

 • P - to benzyna;
 • D - jak diesel, to olej napędowy;
 • M - mieszanka (paliwo-olej);
 • LPG - gaz płynny (propan-butan);
 • CNG - gaz ziemny sprężony (metan);
 • LNG - gaz ziemny skroplony (metan);
 • H - wodór;
 • EE - samochód elektryczny;
 • BD - biodiesel;
 • E85 - etanol;
 • 999 - inne.

Ramka z prawej strony zawiera informację, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. W dolnej części przewidziano pole na numer rejestracyjny.

Tak wygląda naklejka na szybę, przypomina znak STOP / dziennik.pl