Fotoradarów jest w Polsce 445 sztuk – przynajmniej tak wynika z danych systemu Yanosik. Nie jest to jednak koniec planów związanych z powiększeniem liczby stacjonarnych mierników prędkości. GITD przewiduje montaż kolejnych urządzeń w kilkudziesięciu miejscowościach.

Reklama

Mowa tu wyłącznie o stacjonarnych punktach pomiaru prędkości, przed którymi znajduje się znak D-51 z informacją o "Automatycznej kontroli prędkości". Dla przypomnienia – znak umieszcza się przed fotoradarem w odległości:

  • od 100 do 200 m na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h,
  • od 200 do 500 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad,
  • od 500 do 700 m na drogach ekspresowych i autostradach.

Co ważne, znak może być ustawiony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Fotoradary to nie wszystko - AD9C w nieoznakowanych autach GITD

Reklama

Obok fotoradarów kierowców pilnują także odcinkowe pomiary prędkości, kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle, ręczne mierniki laserowe, od niedawna także drony drogówki i oczywiście policyjne nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Ale to nie wszystko…

Okazuje się, że GITD korzysta również z mobilnych urządzeń czeskiej firmy Ramet, o których już dawno wszyscy zapomnieli. Te urządzenia to AD9C, które jeszcze 4 lata temu miały problem z ponowną legalizacją. Mierniki montowano w nieoznakowanych radiowozach, które stały przy drodze i łapały kierowców przekraczających dozwoloną prędkość.

– Z naszych informacji wynika, że urządzenia te wróciły do użytkowania. Jest ich aktualnie około 30 i pozostają w aktywnym użyciu GITD – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Znajdują się w samochodach marek Ford Focus, Ford Mondeo, Peugeot Partner i Volkswagen Passat. Bardzo łatwo je rozpoznać, ze względu na dużych rozmiarów głowicę wmontowaną w osłonę chłodnicy oraz kamerę, która jest widoczna na podszybiu – wyjaśniła.

Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak

Jak działa system pomiaru prędkości Ramet AD9C?

Fotoradar Ramet AD9C wykorzystuje efekt zmiany częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego przy ruchu względnym źródła promieniowania lub obserwatora. Oznacza to, że miernik prędkości wysyła ciągły niemodulowany sygnał nośnej częstotliwości w ten sposób, aby napromieniował pojazd, który jest mierzony. Sygnał odbija się od mierzonego auta i jest odbierany wtórnie. Częstotliwość sygnału, który odbija się od poruszającego się auta jest różna od częstotliwości emitowanego sygnału o liczbę Dopplera, która stanowi proporcję do prędkości mierzonego pojazdu.

Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak

Kamerka kontra nieoznakowany radiowóz ITD?

Przekroczenie prędkości jest rejestrowane w postaci cyfrowego dokumentu. Dokładność tego miernika wynosi ± 3 km/h do 100 km/h oraz 3 proc. błędu przy prędkościach powyżej 100 km/h. – Wymagana dokładność stacjonarnych mierników prędkości wynosi około 3 km/h przy prędkości do 100 km/h. Przy wyższych prędkościach dopuszczalnym błędem pomiaru jest 3 proc. W ustawie Prawo o ruchu drogowym art. 129h ust. 5 pkt. 3 widnieje zapis o możliwym błędzie kierowcy do 10 km/h włącznie i zgodnie z tym zapisem fotoradary GITD nie rejestrują przekroczenia prędkości, gdy nie wynosi ono powyżej 10 km/h ponad obowiązujący limitwyjaśniła Julia Langa.

Jak wygląda pomiar prędkości z wideorejestratorów w nieoznakowanych radiowozach? Mówi się, że mierzą one przybliżoną prędkość kierowcy, który prowadzi pojazd, a starsze modele mogą nawet przekraczać dopuszczalną granicę błędu 3 proc. A jeśli nie zgadzamy się z wynikiem pomiaru? Najlepiej stosować się do aktualnych limitów prędkości; bez wyjątków. Dodatkowym wsparciem może być wideorejestrator, który zapisuje przebieg trasy oraz przybliżoną prędkość jazdy. To może być cenny materiał dowodowy dla sądu.

Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak