Strażnicy miejscy i gminni zyskują nowe uprawnienia do nakładania mandatów za wykroczenia. Od poniedziałku 30 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wprowadza do kodeksu nowy art. 86a: Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Reklama

To oznacza, że strażnicy będą mogli wystawić mandat m.in. za zbyt szybką jazdę hulajnogą elektryczną po chodniku czy nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Co istotne, nowe przepisy otwierają również drogę do karania rowerzystów. Zmiany to efekt wprowadzonej 20 maja nowelizacji ustawy, regulującej zasady poruszania się na hulajnogach elektrycznych i UTO (m.in. deskorolki elektryczne, monocykle).

Nowe mandaty od strażników miejskich i gminnych

– Zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad – wyjaśnia MSWiA. – Zakładanym rezultatem wdrożenia zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie), w tym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, poprzez zapewnienie możliwości nakładania sankcji na uczestników ruchu naruszających zasady ustanowione przez nowo wprowadzone przepisy – stwierdził resort.

Reklama
Ścieżka dla rowerów / dziennik.pl

Hulajnoga elektryczna – jaka dozwolona prędkość i którą drogą można jechać?

Żeby nie podpaść strażnikowi jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. A dopuszczalna prędkość to 20 km/h.

W przypadku gdy nie ma drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów wtedy na hulajnodze elektrycznej można jechać po jezdni z maksymalną prędkością 20 km/h. Warunek – tylko wtedy, gdy na tej jezdni dozwolona prędkość nie większa niż 30 km/h.

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a maksymalna dozwolona prędkość na jezdni jest wyższa niż 30 km/h. W takiej sytuacji jadąc hulajnogą na prąd po chodniku należy utrzymywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, czyli ok. 6 km/h.

Reklama

Jadący hulajnogą elektryczną po chodniku ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Hulajnogi do wynajęcia na minuty w centrum Warszawy / dziennik.pl / Konrad Żelazowski

Hulajnoga elektryczna – jaki mandat?

  • Mandat 200 zł – za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku).
  • Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł.
  • Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł. 
  • Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.
  • Osoba na hulajnodze elektrycznej, która będzie jechać chodnikiem szybciej niż pieszy czy nie ustąpi mu pierwszeństwa musi liczyć się z mandatem do 500 zł.

Sprawa w sądzie może skończyć się grzywną 5 tys. zł.

- Zainteresowanie hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami osobistego transportu cieszy się coraz większą popularnością. Nie dziwi więc konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, które uporządkują sposób korzystania z nich. Poruszający się hulajnogami muszą zwiększyć swoją czujność i pamiętać, że ich również obowiązują zasady odnośnie dozwolonej prędkości czy korzystania z telefonu podczas jazdy - powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska reprezentująca operatora systemu Yanosik.

Deskorolka elektryczna i inne UTO – którą drogą jeździć i z jaką dozwoloną prędkością?

Kierujący urządzeniem transportu osobistego (elektryczna deskorolka, monocykl, seegway) musi poruszać się drogą dla rowerów (nie ma możliwości jazdy pasem ruchu dla rowerów wyznaczonym na jezdni) z prędkością do 20 km/h.

Z chodnika może korzystać, gdy brakuje ścieżki – z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego czyli ok. 6 km/h.

Na chodniku lub drodze dla pieszych jadący elektryczną deskorolką czy innym UTO ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Czego nie wolno na hulajnogach elektrycznych i UTO?

Osobom korzystającym z hulajnogi elektrycznej czy urządzenia transportu osobistego przepisy zabraniają:

- jeździć w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

- przewozić innych osób, zwierząt i przedmiotów,

- przejeżdżania przez przejście dla pieszych,

- ciągnięcia lub holowania innych pojazdów lub osób poruszających się np. na rolkach, wrotkach czy desce,

- czepiać się innych pojazdów.

Straż miejska i nowe mandaty pigułce

  • Straż miejska i gminna od 30 sierpnia może karać osoby jadące rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego;
  • Mandat od strażnika za zbyt szybką jazdę hulajnogą elektryczną po chodniku;
  • Strażnik może też wystawić mandat za nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu;
  • Nowe przepisy otwierają drogę do karania zbyt szybko jeżdżących rowerzystów.
Mandat / Shutterstock