Prawo jazdy w formie blankietu zostawimy w szufladzie, a do jazdy samochodem czy motocyklem będą potrzebne jedynie... kluczyki.

Reklama

– Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta. – Ustawa zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego – podkreślają urzędnicy.

Policja - Skoda Superb / Skoda

Wejście w życie nowych regulacji nie oznacza jednak, że znika obowiązek posiadania prawa jazdy, jako dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem, motocyklem itp. Zmieni się to, że kierowcy nie będą musieli go zawsze przy sobie wozić. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. A dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów trafi m.in. do telefonu, a dokładnie w aplikacji mObywatel. Osoba, której prawo jazdy nie zostało wydane przez organ do tego właściwy, będzie traktowana jak dotychczas, czyli jak osoba bez uprawnień do kierowania pojazdami.

Reklama

Obecnie za brak "prawka" przy kontroli drogówka może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 50 zł. Jednak problem może nie być sam mandat, a brak możliwości dalszego kierowania pojazdem – jeśli nie mamy kogoś, kto mógłby dalej prowadzić samochód.

Policja / Policja

Nowe przepisy pociągają za sobą zmiany w sposobie zatrzymania prawa jazdy.

– Przyjęto przepis analogiczny i spójny z przepisami dotyczącymi zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), co oznacza, że zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy nastąpi przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek do zatrzymania. Przepis pozwala wyeliminować obecnie istniejącą sytuację, w której mimo zaistnienia przesłanek do zatrzymania dokument nie jest zatrzymywany – w przypadku gdy kierowca nie ma dokumentu przy sobie – wyjaśniają twórcy zmian. W ten sposób znika luka wykorzystywana przez osoby, które wcześniej straciły prawo jazdy, a w ręce drogówki wpadły prowadząc auto mimo zakazu.

Zachowasz dotychczasowe tablice rejestracyjne

Podpisana nowelizacja umożliwia też rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Do tego wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Zmiany wprowadzają możliwości zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Reklama

– Zniesiony będzie obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności – wskazali urzędnicy Kancelarii Przydenta.

Przegląd techniczny samochodu / ITS

Dowód rejestracyjny u diagnosty. Koniec z wymianą

Dowód rejestracyjny, w którym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie będzie już podlegał obowiązkowi wymiany. Blankiet wypełniony pieczątkami będzie mógł zostać w obiegu. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

Nowe przepisy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów (diagnostę).

Czasowo wycofasz z ruchu samochód, ale tylko rozbity

Nowym rozwiązaniem, które zakładają przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z eksploatacji o samochody osobowe.

Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu np. po wypadku wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu.

Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. W ocenie ministerstwa ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Można spodziewać się, że ta zmiana nie ucieszy wszystkich kierowców. Nie przewidziano w tym katalogu miejsca na czasowe wyrejestrowanie "pojazdów sezonowych", czyli np. motocykli, kabrioletów, kamperów czy aut zabytkowych...

Diler zarejestruje nowy pojazd

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Kancelaria wskazała, że ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Przewidziane są jednak liczne wyjątki - niektóre z wprowadzanych regulacji, wymagające wdrożenia rozwiązań technicznych, mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra stosownego komunikatu.

Dowód rejestracyjny samochodu / dziennik.pl / Tomasz Sewastianowicz