- Potencjalne skutki w odniesieniu do członkostwa Biura Brytyjskiego w Systemie Zielonej Karty, jak i obowiązywania prawa wspólnotowego w relacjach z tym państwem i jego obywatelami - w tym wynikające z Dyrektywy Komunikacyjnej, zaistnieją dopiero po zakończeniu okresu przejściowego - wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Reklama

- W czasie trwania okresu przejściowego od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku będą mieć zastosowanie dotychczasowe zasady podróżowania do ze Zjednoczonego Królestwa, jak i zasady związane z regulacją szkód transgranicznych z udziałem rezydentów lub pojazdów zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie - dodaje Wichtowski.

Oznacza to między innymi, że w okresie przejściowym:

1. Podróżujący pojazdami zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie mogą na dotychczasowych zasadach wjeżdżać na terytorium Polski oraz całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Podróżujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce mogą wjeżdżać na terytorium Zjednoczonego Królestwa na dotychczasowych zasadach. Mając jednak na uwadze zapewnienie niezakłóconego przejazdu, bądź też pobytu na terytorium Zjednoczonego Królestwa, rekomendujemy posiadanie przy sobie oryginału ważnego dowodu ubezpieczenia pojazdu (polisa), bądź też certyfikatu Zielonej Karty, który można uzyskać w zakładzie ubezpieczeń, w którym pojazd został uprzednio ubezpieczony w zakresie obowiązkowego OC komunikacyjnego.

3. Nie ulegną zmianie jakiekolwiek zasady w zakresie zgłaszania i likwidacji szkód transgranicznych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie.