– Jeszcze w I kwartale 2020 roku planujemy ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie analizy i badania na szerokiej grupie kierowców w zakresie intuicyjności i ujednolicenia oznakowania dróg szybkiego ruchu. Wyniki będą podstawą do optymalizacji oznakowania, które będzie bardziej czytelne dla kierowców w każdej sytuacji na drodze – zapowiedział Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Reklama

Jeśli wyniki badań okażą się pozytywne, nowe oznakowanie zobaczymy na trasach w całej Polsce.

Nowe znaki ułatwią życie kierowcom

Nowe, ujednolicone i bardziej intuicyjne oznakowanie obejmie drogi szybkiego ruchu. Na tablicach mają pojawić się są m.in. numery węzłów oraz ich nazwy. Pomysłodawcy wskazują, że takie rozwiązanie ułatwi zapamiętywanie określonych zjazdów, szczególnie dla zagranicznych kierowców. Właściwy wybór pasa (np. do skrętu) wskazują strzałki umieszczone nad tablicami kierunkowymi, które znajdują się bezpośrednio nad pasami ruchu. Są jednakowej wielkości, a umieszczone strzałki są odniesieniem do określonych pasów ruchu.

Nowe oznakowanie na 46 odcinkach dróg ekspresowych / GDDKiA
Reklama

Nowe znaki – w fazie eksperymentalnej – już można spotkać na 46 odcinkach tras ekspresowych.

– Kompleksowa propozycja nowego oznakowania jest w końcowej fazie uzgodnień z innymi służbami, m.in. Państwową Strażą Pożarną, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, policją oraz MSWiA. W ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych" na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 roku, nowe znaki będą instalowane na kolejnych 34 odcinkach będących w realizacji – powiedział Krynicki.

Nowe oznakowanie / GDDKiA

Przedstawiciel GDDKiA wskazał, że wspólnie z policją są opracowywane jednolite zasady korzystania z bram, wyjazdów i przejazdów awaryjnych na drogach szybkiego ruchu.

Wypracowywane i ujednolicone schematy działań mają pomoc w szybszym podejmowaniu decyzji podczas akcji ratowniczych, w tym w zakresie wyprowadzenia pojazdów zatrzymanych na trasie z powodu wypadku bądź kolizji wyjaśnił rzecznik.

Nowe oznakowanie / GDDKiA
Nowe oznakowanie / GDDKiA
Nowe oznakowanie / GDDKiA
Nowe oznakowanie / GDDKiA
Nowe oznakowanie / GDDKiA