Z rozporządzenia ministra infrastruktury (wprowadzającego zmiany w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami) wynika, że od 4 marca 2019 roku ma obowiązywać nowy wzór dokumentu prawa jazdy. Na blankiecie nie znajdziemy już pozycji nr 8, czyli adresu zamieszkania posiadacza prawa jazdy.

Reklama

Nowe prawo jazdy bez adresu

– Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza – powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Zniknie więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Dla kierowców oznacza to dużą oszczędność, koszt wymiany prawa jazdy to bowiem 100 zł – wyjaśnił. Oczywiście, nie licząc wydatków na nową fotografię.

Media / pw01412

Przedstawiciel ministerstwa podkreśla, że wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu.

– Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania – wyjaśnił i dodał, że osobom, które wystąpiły o wymianę prawa jazdy, a wnioski nie zostały rozpatrzone przed 4 marca 2019 roku, wydaje się prawo jazdy zgodnie z nowym wzorem.

Z czasem każdy kierowca, kiedy skończy się termin ważności jego dokumentu, dostanie nowy blankiet.

Także osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy (uzyskały je przed 2015 r.) nie zostaną z jednym "prawkiem" na zawsze. Bezterminowe prawo jazdy będzie obowiązkowo wymieniane w latach 2028-2033 wtedy nowy dokument będzie miał 15 lat ważności (uprawnienia do kierowania pozostają dożywotnio).

Media / pw01412
Ta zmiana to ukłon w stronę kierowców. Ministerstwo twierdzi, że brak adresu zamieszkania w dokumencie prawa jazdy pozwoli w skali roku zaoszczędzić o około 24 mln zł.

Dotąd adres zamieszkania (wpisywany na prawie jazdy, nie zawsze tożsamy z adresem zameldowania) był jedynie przyczyną kłopotów. Bo art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że jeśli zmieni się "stan faktyczny", wymagający zmiany danych zawartych w prawie jazdy (a więc np. adres), kierowca w ciągu 30 dni musiał wymienić dokument u starosty. Czyli chodziło np. o sytuację, gdy ktoś wyprowadza się z wynajmowanego mieszkania albo zmienia się nazwa ulicy.