Nowe przepisy wprowadzają cykliczny (co 40 miesięcy) okres weryfikacji miejsc, w których znajdują się fotoradary. Jeśli w toku przeprowadzonych analiz (stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, opinii właściwego komendanta wojewódzkiego policji) nie potwierdzi się zasadność lokalizacji fotoradaru, trzeba będzie go przenieść w inne miejsce.

Rozporządzenie to odpowiedź ministra Nowaka na zarzuty, że fotoradary - szczególnie te wykorzystywane przez gminy - są ustawiane w takich miejscach, by zarobić jak najwięcej na mandatach, niekoniecznie tym samym zwiększając bezpieczeństwo na drodze.

– Przepisy rozporządzenia pozwolą efektywniej wykorzystać stacjonarne urządzenia rejestrujące i powinny wyeliminować lokalizacje urządzeń, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania – mówi rzecznik Ministerstwa Transportu Mikołaj Karpiński. Rozporządzenie wejdzie w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia.