W Orłowie zamieszczono niedawno tablice informujące o tym, że jest to jedyna miejscowość w Polsce, w której nie napotkamy na żaden zakręt. Wieś charakteryzuje się też zwartą zabudową równomiernie rozmieszczoną wzdłuż drogi oraz wieloma budynkami wpisanymi do rejestru zabytków. Jeszcze do niedawna przed niemal każdym domem mieściła się ławeczka.

Reklama

Z danych GUS z 2021 roku wynika, że we wsi Orłów mieszka 239 osób, z czego 49,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety.

Wieś została założona przez kolonistów niemieckich w okresie kolonizacji józefińskiej. W 1786 kolonia niemiecka Schoenanger założona została na wydzielonych gruntach wsi Pławo. W latach 1900–1914 koloniści niemieccy wybudowali domy mieszkalne i założyli szkołę. W centrum Orłowa stoi zabytkowa kaplica wzniesiona przez kolonistów niemieckich.

W 1903 urodził się tu Roman Gesing, inżynier leśnik, polityk, poseł na Sejm PRL.