Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) już czeka na kierowców. Żółte kamery zamontowane na bramownicach będą kontrolować prędkość w obu nawach o długości 2335 m mieszczących jezdnie z trzema pasami ruchu.

Reklama

– Kontrole w tunelu POW S2 będą prowadzone z wykorzystaniem 12 kamer wykonujących pomiary na trzech pasach ruchu w obu kierunkach – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Do montażu kamer na wjazdach i wyjazdach z tunelu, wykorzystano infrastrukturę (bramownice, portale tunelu) znajdującą się na tym odcinku drogi S2. Urządzenia zawieszono w tym tygodniu.

Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości: 20 grudnia legalizacja

– Dziś pracownicy Okręgowego Urzędu Miar przeprowadzili wzorcowanie odcinka. Natomiast zgodnie z przyjętym i przedstawionym GDDKiA harmonogramem, w najbliższy poniedziałek 20 grudnia planowana jest legalizacja oraz odbiór techniczny urządzeń. Urządzenia powinny być gotowe do pracy tuż po odbiorach – powiedziała nam Niżniak.

Reklama

Zaznaczyła, że zgodnie z procedurami system powinien przejść próby obejmujące m.in. ocenę prawidłowości transmisji danych do systemu centralnego CANARD.

Reklama

– Testy, zgodnie z przyjętymi standardami, powinny odbywać się pod ruchem. Planowane jest więc przeprowadzenie testów po oddaniu tunelu do użytku wskazała przedstawicielka GDDKiA. Dopiero po tej operacji odcinkowy pomiar prędkości w tunelu zostanie przełączony w tryb rejestracji wykroczeń.

Jakie ograniczenie prędkości w tunelu POW? Co z mandatami?

System odcinkowego pomiaru prędkości wyliczy średnią prędkość pojazdu na kontrolowanym fragmencie na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka. W tunelu POW będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h.

– Po weryfikacji zarejestrowanego naruszenia wszczęte zostaną czynności w sprawie o wykroczenie. Do właściciela pojazdu, którym naruszono przepisy, przesłany zostanie komplet oświadczeń – wyjaśniła.

Na zdjęciu kierowca, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW z autostrady A1

Co ciekawe, urządzenia zamontowane w tunelu POW pod Ursynowem to kamery i oporządzenie przeniesione z budowanej autostrady A1, gdzie pracowały tymczasowo.

– Na wniosek GDDKiA urządzenia zostały zdemontowane i przeniesione do tunelu trasy S2. Koszt montażu urządzeń w tunelu wyniesie ok. 200 tys. zł wyliczyła Niżniak.

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko
Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko