Odcinkowy pomiar prędkości na S8 pełną parą kontroluje kierowców na dwóch fragmentach trasy w Warszawie. Na obu lokalizacjach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla ciężarowych. Łącznie pomiarem objęto 14 km trasy.

Reklama
  • Kierowcy wjeżdżający do Warszawy od strony Białegostoku trafiają pod nadzór żółtych kamer między węzłem Piłsudskiego (ul. Szpitalna w Markach) a węzłem Łabiszyńska w okolicy centrum handlowego Atrium Targówek w Warszawie. To najdłuższy fragment S8 objęty kontrolą. Odcinkowy pomiar prędkości sprawdzi też wyjeżdżających ze stolicy w stronę Podlasia.
  • W drugiej lokalizacji odcinkowy pomiar prędkości namierza kierowców wyjeżdżających w stronę Poznania - między węzłem Bemowo (ul. Lazurowa; na wysokości miejscowości Blizne Łaszczyńskiego) a węzłem Warszawa Zachód (niedaleko budynku Flyspot). Kamery zawieszono także w odwrotnym kierunku - nad wjazdem do Warszawy.

Łącznie zainstalowano 30 kamer, które kontrolują łącznie 14 km trasy S8. Na trzech odcinkach po 8 kamer, na jednym - 6.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 – 900 mandatów w pierwszej dobie

Sprawdziliśmy, jak nowy sprzęt spisał się w pierwszych chwilach od uruchomienia. Okazuje się system kamer zaskoczył kierowców i to mimo wyraźnego oznakowania.

Reklama

– Wszystkie urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na warszawskim odcinku trasy S8 w ciągu pierwszej doby wykonywania pomiarów, zarejestrowały 898 przypadków przekroczenia przez kierujących dozwolonej prędkości – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Reklama

Na odcinku z Marek do węzła Łabiszyńska kamery zarejestrowały 287 naruszeń. Druga lokalizacja - między węzłem Bemowo (na wysokości miejscowości Blizne Łaszczyńskiego) a węzłem Warszawa Zachód to 282 przekroczenia prędkości.

Szybki rachunek i wychodzi, że na godzinę w sieci wpada 37 kierowców!

– Kierujący przekraczali dopuszczalną prędkość średnio o 18 km/h. Na kontrolowanych odcinkach, pojazdy osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h, a ciężarowe z prędkością do 80 km/h – dodała.

<p>Odcinkowy pomiar prędkości na S8 już kontroluje kierowców - system przełączono w tryb rejestracji</p> / GITD
Odcinkowy pomiar prędkości na S8 / Tomasz Sewastianowicz
Odcinkowy pomiar prędkości na S8 / Tomasz Sewastianowicz

Odcinkowy pomiar prędkości na S8: ograniczenie do 120 km/h i 80 km/h

Koszt montażu wyniósł blisko 4 mln zł. Urządzenia zainstalowane nad trasą S8 to system, który automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył dopuszczalny limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.

– Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD – wyjaśniła Niżniak. – Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu – dodała.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 / Tomasz Sewastianowicz

– By bezpiecznie dojechać do celu, warto być przygotowanym na różne sytuacje, które możemy spotkać na drodze. Nasz system stwarza możliwość wysyłania ostrzeżeń, m.in. o utrudnieniach związanych z różnymi zagrożeniami, remontami, a także tych o fotoradarach czy odcinkowym pomiarze prędkości – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Dzięki temu użytkownicy z wyprzedzeniem otrzymują informację i zwracają większą uwagę na prędkość z jaką się poruszają, co zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze – dodała.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 / CANARD

Odcinkowy pomiar prędkości na A1, A2 i A4 - 39 nowych miejsc

W systemie fotoradarowym CANARD oprócz urządzeń na S8 pracuje dziś 30 odcinkowych pomiarów prędkości. Jednak projekt rozbudowy przewiduje objęcie kontrolą z wykorzystaniem OPP kolejnych 39 fragmentów dróg. W tym kamery pojawią się na autostradach A1, A2 i A4. GITD ogłosił przetarg na dostawę i montaż urządzeń w 13 województwach. Na zakupy wyda ponad 13 mln zł.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 / Tomasz Sewastianowicz