Fotoradary to główna broń Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w walce z kierowcami przekraczającymi prędkość. Obecnie jest ich 450, ale sieć zostanie solidnie wzmocniona o 358 nowych urządzeń rejestrujących. Rafał Weber, wiceminister infrastruktury poinformował, że GITD na zakup tego sprzętu wyda niemal 122,5 mln zł.

Reklama

Kiedy i jakie przyrządy pojawią się przy polskich drogach? Tu przedstawiciel sięgnął po dane z GITD. – Zakup i instalacja 358 urządzeń rejestrujących będzie następować sukcesywnie w okresie realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Zakończenie okresu rzeczowej realizacji zgodnie z zawartą przez GITD umową o dofinansowanie jest planowane do dnia 30 listopada 2023 roku – wyjaśnił Weber.

Fotoradary, odcinkowy pomiar prędkości i nie tylko - 358 urządzeń

Lista zakupów GITD obejmuje 358 urządzeń podzielonych sześć grup:

  • 247 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które przeznaczone będą do zainstalowania w obecnie objętych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) lokalizacjach. Nowe fotoradary zastąpią wyeksploatowane by pilnować kierowców w miejscach ciągle wymagających nadzoru;
  •  26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach (tu montaż już trwa, a instalowane są fotoradary MultaRadar CD);
  • 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach. GITD przygotowuje się do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie konkurencyjnym na zakup i montaż urządzeń;
  • 30 zestawów urządzeń służących do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, które zainstalowane będą w nowych miejscach;
  • 11 mobilnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach, które wykorzystywane będą w miejscach, w których niemożliwe (np. ze względów technicznych, brak przyłącza prądu) jest zainstalowanie stacjonarnego urządzenia rejestrującego. A to oznacza zakup nowych samochodów wyposażonych właśnie w sprzęt do pomiaru prędkości i uwieczniania wyczynów kierowców. Takie nieoznakowane auta mogą pracować także jako stacjonarne wideorejestratory np. ustawione na poboczu drogi.
  • 5 zestawów urządzeń służących do monitorowania niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowo-drogowych, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach.
Reklama
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak
Mandat / Shutterstock

358 nowych fotoradarów - jak wybrano lokalizację?

Jak wybrano miejsca, w których kierowcy będą musieli zwolnić? Wiceminister wyjaśnił, że lokalizacje instalacji nowych urządzeń rejestrujących zostały wytypowane w oparciu o przygotowaną analizę stanu bezpieczeństwa przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Heller Consult (spółka zajmuje się analizą m.in. ruchu drogowego).

– Wypracowana metodologia posłużyła do oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 150 lokalizacji wskazanych przez GITD, wytypowania i dokonania oceny 140 nowych lokalizacji oraz dokonania oceny 247 lokalizacji, w których posadowione są obecnie stacjonarne urządzenia rejestrujące – wskazał Weber.

– W ramach analizy poddano ocenie stan bezpieczeństwa na sieci dróg publicznych w Polsce i wskazano te lokalizacje, gdzie dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przekroczeniem prędkości lub niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, w zależności od planowanego rodzaju urządzenia. Następnie lokalizacje te zostały poddane weryfikacji w zakresie technicznych i prawnych możliwości zainstalowania w nich urządzeń rejestrujących – powiedział przedstawiciel ministerstwa.

Reklama

W przypadku lokalizacji dla urządzeń rejestrujących wykroczenie polegające na niestosowaniu się do nadawanych sygnałów świetlnych na przejazdach kolejowo-drogowych, GITD podjął współpracę z PKP oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych.

Fotoradar / CANARD

Ile jest fotoradarów? Pierwszy fotoradar śledzący w Polsce

450 – tyle jest fotoradarów zainstalowanych przy drogach w Polsce. Najwięcej, bo aż 78 przypada na Mazowsze i właśnie jeden z nich ustawiony przy ulicy Spacerowej w Warszawie jest uznawany przez GITD za rekordzistę w skali kraju – w tym roku wykonał 13 558 zdjęć.

Niedługo przy zakręcie mistrzów w Rudzie Śląskiej stanie Fotorapid PRO, czyli najnowszy polski fotoradar śledzący produkowany przez ZURAD. To będzie pierwsze tego typu urządzenie w Polsce. Przyrząd łapie 32 auta jednocześnie. Półgodzinne testy ujawniły w tym miejscu 262 przekroczenia prędkości na 1133 pojazdy. Może po tej premierze GITD zdecyduje się korzystać z tego sprzętu na większą skalę...

W systemie fotoradarowym CANARD pracuje dziś 30 odcinkowych pomiarów prędkości. Niebawem dojdą dwie lokalizacje na trasie S8. Przejazd na czerwonym świetle jest monitorowany na 20 skrzyżowaniach (zespoły kamer na bramownicach).

– Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach to kwestia, która wymaga ciągłej pracy. Nie powinno jednak zapominać się o działaniach prewencyjnych, dlatego nasz system informuje kierowców o fotoradarach czy kontrolach prędkości, które zazwyczaj lokalizowane są w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. Kierowca odbiera komunikat o danym zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu może szybciej reagować. Zmniejsza to ryzyko gwałtownego hamowania i generowania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i jeśli na drogach pojawią się nowe fotoradary, to będą one także widoczne w naszym systemie – podkreśliła.

Województwo Stacjonarne urządzenia rejestrujące (fotoradar) Odcinkowy pomiar prędkości Monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle
łódzkie 32 6 1
lubelskie 31 2 1
mazowieckie 78 5 3
zachodniopomorskie 23 0 0
pomorskie 26 1 3
warmińsko-mazurskie 19 2 0
podlaskie 24 1 0
małopolskie 30 1 2
wielkopolskie 46 0 2
lubuskie 20 2 0
dolnośląskie 23 1 1
podkarpackie 22 2 2
kujawsko-pomorskie 16 0 3
świętokrzyskie 15 1 0
śląskie 35 5 2
opolskie 10 1 0
SUMA: 450 30 20

Odcinkowy pomiar prędkości kontra fotoradar

Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego podkreślają, że odcinkowy pomiar prędkości daje szansę na lepsze i efektywniejsze zdyscyplinowanie kierowców i wymuszenie na nich utrzymania stałej – nie większej niż ograniczenie – prędkości na dłuższym odcinku drogi.

– Z kolei w przypadku fotoradaru – jak pokazały badania przeprowadzone przez ITS – aż 90 proc. kierowców przyspiesza po jego minięciu. A po niecałych 2 km od urządzenia ponad połowa kierowców przekracza limit o więcej niż 10 km/h – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Wskazał też, że odcinkowy pomiar prędkości sprawdza się na przejściach dróg tranzytowych przez miejscowości, autostradach i drogach ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych oraz na niebezpiecznych fragmentach tras wymuszających ograniczenie prędkości (liczne zakręty, czy strefy wzmożonego ruchu pieszych). Zazwyczaj w praktyce jeden zestaw urządzeń obejmuje swoim nadzorem odcinek pomiarowy o długości od 1-6 km. Fotoradary – w ocenie naukowców – powinny być ustawiane w pobliżu przejść dla pieszych, skrzyżowań, szkół, centrów handlowych, czy kościołów.

Jak odcinkowy pomiar prędkości działa na kierowców? – Uruchomienie urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości dyscyplinująco wpłynęło na kierujących pojazdami na odcinkach dróg, na których zainstalowano urządzenia do pomiaru średniej prędkości. Co najmniej siedmiu na dziesięciu kierujących pojazdami poruszało się na 27 (93,1 proc.) odcinkach z dozwoloną prędkością, a średnio jedynie co pięćsetny kierowca przekraczał na nich dopuszczalną prędkość o ponad 20 km/h – wyjaśnił Rafał Weber.

Lokalizacja rodzaj 3 lata przed instalacją po instalacji urządzenia
wypadki ranni zabici wypadki ranni zabici
Zwierki -Zabłudów (działa od 2015 roku) OPP 6 10 1 1 2 0
Wilcza - Nieborowice (od 2015 roku) OPP 5 11 0 1 0 1
Warmiaki-Strachówka (od 2015 roku) OPP 4 7 3 1 1 0
Zdjęcie z fotoradaru / CANARD
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak