Jakość paliw w Polsce sprawdzona. Benzyna, olej napędowy, gaz LPG oraz biopaliwa trafiły pod lupę kontrolerów Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie badań powstał nowy raport…

Reklama

W 2022 r. łącznie do badań pobrano 1598 próbek paliw, w tym 833 próbki benzyn i 765 próbek diesla, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 21 próbek paliw ciekłych (norm nie spełniło 19 próbek oleju napędowego i 2 benzyny), co stanowi 1,34 proc. zbadanych.

Paliwo złej jakości w sześciu województwach i nalot na nieuczciwe stacje

Najwięcej odstępstw od norm podczas losowych kontroli stwierdzono w trzech województwach: świętokrzyskim (5,41 proc. zbadanych), mazowieckim (2,40 proc.) i podlaskim (2,38 proc.).

Reklama

Z kolei w przypadku nalotów na stacje wybrane na podstawie m.in. informacji od policji czy kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwie kujawsko‑pomorskim (7,14 proc.), warmińsko-mazurskim (6,25 proc.) i zachodniopomorskim (4,88 proc.).

Ceny paliw / Tomasz Sewastianowicz
Reklama

Oto lista stacji paliw, w których wykryto benzynę i olej napędowy złej jakości

Stacje paliw, w których zakwestionowano jakość oleju napędowego:

 • Śląskie, Katowice, ul. Francuska 78, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – dwa razy zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na zaniżony parametr temperatura zapłonu, którego wynik badania wyniósł 31 st. Celsjusza przy wymaganiach > 55,0-2,1. 
 • Warmińsko-mazurskie, Reszel, ul. Bolesława Chrobrego 5B, Stacja paliw i auto myjnia Marcin Filipczyk – zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełniała wymagań ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (odporność na utlenianie podawana w godzinach) - wynik testu 0,5 h przy wymaganych min. 20-2,5 h.
 • Warmińsko-mazurskie, Biała Piska, ul. Mickiewicza 26, stacja paliw Benzol – zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełniała wymagań ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (odporność na utlenianie podawana w godzinach) - wynik testu 4,5 h przy wymaganych min. 20-2,5 h.
 • Mazowieckie, Płock, ul. Sierpecka 1, stacja Mega-Tech – dwa razy zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełniała wymagań ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (odporność na utlenianie podawana w godzinach) - wynik testu 13,4 h przy wymaganych min. 20-2,5 h; drugie badanie wykazało 11,2 h przy min. 20-2,5h.
 • Mazowieckie, Gabryelin, ul. Polna 6, stacja paliw NASZA – zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na zaniżony parametr temperatura zapłonu, którego wynik badania wyniósł 50 st. Celsjusza przy wymaganiach > 55,0-2,1. 
 • Mazowieckie, Warszawa, ul. Płochocińska 33, stacja Avia – dwa razy zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełniała wymagań ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (odporność na utlenianie podawana w godzinach) - wynik testu 9,5 h przy wymaganych min. 20-2,5 h; druga próba 3 h.
 • Wielkopolskie, Granowo, ul. Poznańska 82, Hurtpetrol (stacja Avia) – zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na zaniżony parametr temperatura zapłonu, którego wynik badania wyniósł 51,5 st. Celsjusza przy wymaganiach > 55,0-2,1. 
 • Dolnośląskie, Wałbrzych, Wysockiego 43, stacja PKN Orlen (nr 4272) – zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr zawartość wody, którego wynik badania wyniósł >1000 mg/kg przy wymaganiach max 200 +57 mg/kg.
 • Świętokrzyskie, Łagów 5, stacja Inwestplan – zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr zawartość zanieczyszczeń, którego wynik badania 33 mg/kg przy wymaganiach max. 24+5 mg/kg.
 • Zachodniopomorskie, Kołobrzeg, Grzybowska 25h, stacja Solar-Waw – dwa razy zakwestionowano jakość oleju napędowego, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na zaniżony parametr temperatura zapłonu, którego wynik badania wyniósł <40,0 st. C przy wymaganiach > 55,0-2,1.
Tankowanie diesla / Shutterstock

Stacje paliw, w których zakwestionowano jakość benzyny 95 i 98

 • Kujawsko-pomorskie, Strzelno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 50, stacja paliw Olkop – zakwestionowano jakość benzyny 95, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr prężność par, którego wynik badania wyniósł 61,5 kPa, przy wymaganiach max. 60,0 + 0,9.
 • Świętokrzyskie, Opatów, ul. 1-go Maja 66, stacja paliw Valdi – zakwestionowano jakość benzyny 98, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr prężność par, którego wynik badania wyniósł 65,2 kPa, przy wymaganiach max. 60,0 + 0,9.

Gorsza jakość LPG, oto wyniki kontroli i NOWA lista stacji LPG

Po kontroli 317 próbek gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 10 z nich (co daje 3,15 proc. zbadanych). To znaczne pogorszenie sytuacji. Dla porównania badania przeprowadzone w 2021 r. wykazały nieprawidłowości tylko w przypadku jednej próbki (0,34 proc. pobrań). Niewłaściwą jakość LPG kontrolerzy odnotowali w czterech województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim i lubelskim.

Stacje paliw, w których zakwestionowano jakość gazu LPG:

 • Mazowieckie, Warszawa, ul. Conrada 7, stacja LPG Mark-Gaz – zakwestionowano jakość LPG, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr badanie działania korodującego na miedzi, którego wynik badania wyniósł 2 klasa korozji, przy wymaganiach klasa 1.
 • Mazowieckie, Warszawa, ul. Sokratesa 11, stacja paliw Shell – zakwestionowano jakość LPG, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr badanie działania korodującego na miedzi, którego wynik badania wyniósł 2 klasa korozji, przy wymaganiach klasa 1.
 • Mazowieckie, Sokołów Podlaski, ul. Węgrowska 6, stacja paliw PKN Orlen – trzy razy zakwestionowano jakość LPG, za każdym razem badane próbki nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr pozostałość po odparowaniu, którego wynik badania wyniósł =>100 przy wymaganiach uwzgledniających tolerancję max. 73 (60+13).
 • Pomorskie, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 258, stacja paliw PKN Orlen – zakwestionowano jakość LPG, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr badanie działania korodującego na miedzi, którego wynik badania wyniósł 2 klasa korozji, przy wymaganiach klasa 1.
 • Małopolskie, Kraków, Nowohucka 1, stacja paliw MPO Sp. z o.o. – zakwestionowano jakość LPG, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr badanie działania korodującego na miedzi, którego wynik badania wyniósł 2 klasa korozji, przy wymaganiach klasa 1.
 • Małopolskie, Kraków, Nowohucka 1, stacja paliw MPO Sp. z o.o. – zakwestionowano jakość LPG, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr całkowita zawartość siarki, którego wynik badania wyniósł 119 mg/kg przy wymaganiach uwzględniających tolerancję max 45 mg/kg.
 • Lubelskie, Wólka Dobryńska 159, stacja paliw Bialchem – zakwestionowano jakość LPG, badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr badanie działania korodującego na miedzi, którego wynik badania wyniósł 2 klasa korozji, przy wymaganiach klasa 1.
paliwo stacja benzyna tankowanie / Shutterstock

Zła jakość oleju napędowego, kiepski diesel i groźne konsekwencje

Czym grozi zatankowanie diesla kiepskiej jakości? W przypadku oleju napędowego kontrolerzy najczęściej kwestionowali trzy parametry:

 • stabilność oksydacyjna – określa odporność ON na starzenie; niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego. 
 • temperatura zapłonu – zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora do zbiornika auta z silnikiem Diesla.
 • zawartość wody – kontrolerzy wykryli niezgodność pod tym względem w przypadku 1 próbki; obecność wody w paliwie wynika najczęściej z nieszczelności zbiornika, a może prowadzić do korozji układu paliwowego.

Benzyna 95 i 98 złej jakości, jak to szkodzi silnikowi?

Jeśli chodzi o benzynę, to kontrolerzy najczęściej kwestionowali prężność par – parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego. Od jego wysokości zależą łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, w wysokiej zaś – skłonność do tworzenia się korków parowych.

Jak gaz LPG złej jakości niszczy silnik?

W próbkach gazu LPG nieprawidłowości dotyczyły:

 • zawartości siarki oraz działania korodującego na miedź – wysoka zawartość siarki i przekroczenia drugiego parametru mogą powodować korozję elementów silnika,
 • pozostałości po odparowaniu – określa skłonność gazu do odkładania osadów w silniku. 
Tankowanie gazu LPG / Opel