Reklama

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowelizacji ustawy dotyczącej transportu drogowego oraz związanych z tym innych przepisów. Z informacji Rządowego Centrum Legislacji wynika, że dokument trafił już do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Proponowane zmiany pomysłodawcy uzasadniają dostosowaniem polskich przepisów do regulacji unijnych dotyczących praw jazdy oraz wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców. Czego należy się spodziewać?

Rządowy dokument na 34 stronach opisuje zmiany w większości dotyczące ośrodków szkolenia. Jednak obecnych kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B powinien zaciekawić akapit dający im możliwość – tu cytat – kierowania pojazdem samochodowym napędzanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg przy założeniu, że dodatkowa dozwolona masa wynika wyłącznie z dodatkowej masy alternatywnych systemów napędu.

Teraz do 3,5 t, od maja 2021 do 4,25 t

Reklama

Dziś prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Z nowego przywileju prowadzenia cięższych aut (np. dostawczych w wersji elektrycznej jak m.in. Volkswagen e-Crafter czy MAN eTGE lub z instalacją na gaz ziemny CNG) będą mogły korzystać osoby, które mają prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat. Tym samym przepis ten może uwolnić drogę do pracy np. w transporcie.

Ministerstwo spodziewa się, że nowelizacja dająca zielone światło do kierowania samochodami do 4,25 tony wejdzie w życie w maju 2021 roku.