Nowe stacje ładowania w 15 lokalizacjach. Sprawdź gdzie

Dzierżawcy wyłonieni w ramach ogłoszonego postępowania będą zobowiązani do zbudowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w 15 MOP-ach przy autostradach i drogach ekspresowych. Te stacje ładowania będą przeznaczone zarówno dla pojazdów osobowych, jak i ciężarowych i spełnią wszelkie wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącym rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).

Nowe stacje ładowania powstaną w następujących miejscach:

Reklama

A1 – Gorzelanka Wschód i Zachód, Starcza Wschód i Zachód,

Reklama

A2 – Ciosny Północ i Południe,

A4 – Prószków i Krajków Północ,

S3 – Lisiny Wschód i Zachód,

S7 – Zbójecka Góra,

Reklama

S8 – Ochędzyn i Niwiska,

S19 – Kamień Wschód i Zachód.

Umowy o dzierżawę na 20 lat z opcją przedłużenia

Umowy zawarte w wyniku tego postępowania będą obowiązywać przez okres 20 lat, z opcją przedłużenia o kolejne 5 lat. Dzierżawcy w wyznaczonych lokalizacjach będą mieli możliwość umieszczenia automatu vendingowego lub sklepu autonomicznego, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności świadczonych usług. Oferty będą przyjmowane do 15 marca 2024 r., a głównym kryterium ich oceny będzie wysokość czynszu dzierżawnego. Osoby i firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informację o Warunkach Przetargu (IWP) wraz z załączonymi wzorami umów dzierżawy na stronie internetowej GDDKiA.

Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko