Punkty karne będą znikać. Od 17 września 2023 roku wchodzą kursy reedukacyjne dla kierowców

Punkty karne - od kiedy 17 września 2022 roku zniknęły kursy reedukacyjne - stały się postrachem groźniejszym niż mandaty. Rząd jednak zmienił zdanie i dziś w rocznicę zaostrzenia kar wchodzą nowe zasady.

Od 17 września 2023 roku zaczynają ponownie obowiązywać kursy reedukacyjne i na nowych zasadach. W praktyce szkolenia będzie można prowadzić już od poniedziałku 18 września. Kierowcom będzie łatwiej o "odpust grzechów". Oto szczegóły…

Reklama

Kasowanie punktów karnych w 2023 roku - co mówią nowe przepisy?

Od dziś kierowca raz na 6 miesięcy może wziąć udział w odpłatnym kursie, który pozwoli zmniejszyć jego konto o 6 punktów karnych (najstarszych w kartotece). Są jednak wyjątki. Takiej abolicji nie dostąpią nowi kierowcy - w ciągu roku od wydania prawa jazdy. Także kierowca, który przekroczył limit 24 punktów karnych nie może liczyć na łaskę. Nowe przepisy mówią:

Osoba wpisana do ewidencji (red. kierowców) nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem porozumiewania się na odległość, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych za naruszenie przepisów w ruchu drogowym. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Reklama

Masz ponad 24 punktów karnych? Tracisz prawo jazdy, kasowanie punktów karnych nie działa

Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów karnych otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.

Ile kosztuje kurs reedukacyjny dla kierowców? Cena zależy od WORD, oto nowe stawki w 2023 roku

Przed zmianą przepisów (17 września 2022 roku) szkolenie pozwalające skasować 6 punktów karnych kosztowało ok. 350 zł. Ile dziś kosztuje kurs reedukacyjny?

– Szkolenia będą prowadziły Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które określają też wysokość opłat za kurs. Nadzór nad WORD-ami sprawują właściwi miejscowo marszałkowie województw – powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Efekt? W Trójmieście kurs redukujący 6 punktów karnych kosztuje 900 zł (cena obejmuje też bufet kawowy). Można już zapisywać się na dwa terminy – 20 września w Gdańsku, 23 września w Chojnicach. Drożej jest w Warszawie – tu kurs reedukacyjny kosztuje 1000 zł. To prawie trzy razy więcej niż przed rokiem.

Jednak w obliczu utraty prawa jazdy kierowcy są pod ścianą i zapłacą nawet więcej. Szczególnie, że wiele WODR-ów jeszcze nie podało stawek, stąd możne okazać się, że tysiąc złotych nie wystarczy. A co dostaną po opłacie? Oto jak będą wyglądać szkolenia…

Policjant kontroluje kierowcę / Policja

Kursy reedukacyjne dla kierowców. Tak będą wyglądać wykłady i zadanie praktyczne

Kurs redukujący punkty karne nie będzie odbywać się online. Kierowca musi pojawić się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Kierowców. A tam w ciągu jednego dnia czeka go 8 godzin wykładów (godzina lekcyjna potrwa 45 minut) i – absolutna nowość – zadanie praktyczne na placu manewrowym.

W takim szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób. Z rozporządzenia MSWiA wynika, że kurs podzielono na cztery bloki wykładowe:

 • W pierwszej części teoretycznej policjant ruchu drogowego lub inny specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przypomni kierowcom zasady i przepisy ruchu drogowego.
 • Kolejne 2 godziny zajmie omawianie wypadków drogowych w Polsce (przyczyny, skutki, zapobieganie).
 • Po takiej dawce wiedzy kierowcy poznają prawne i społeczne skutki wypadków drogowych (film).
 • Wreszcie psycholog transportu postara się wyjaśnić kursantom, co i dlaczego dzieje się w głowie człowieka kierującego pojazdem.

Jakie zadanie praktyczne podczas kursu reedukacyjnego? Umiesz hamować?

Na finał najważniejszy punkt kursu – ćwiczenie praktyczne. Każdy kierowca pod okiem egzaminatora (lub instruktora techniki jazdy) będzie musiał prawidłowo wykonać manewr awaryjnego hamownia przy prędkości 30 km/h oraz 50 km/h.

Punkty karne od 17 września 2023 zerowane po roku, a nie po dwóch latach. Od dziś szybciej dostaniesz odpust

Druga ważna zmiana, która wchodzi w życie od 17 wrześnie 2023 roku to zerowanie punktów karnych już po roku. Do tej pory punkty karne znikały z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat (a nie jak wcześniej po roku). Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Policjant kontroluje kierowcę / Policja

Masz punkty karne na 2 lata? Od 17 września 2023 roku zapłaczesz

To co w takim razie z osobami, które załapały się przed 17 września na dwuletni okres obowiązywania punktów karnych? Według stanu prawnego nie ma żadnego okresu przejściowego.

– Wejście w życie nowych przepisów dotyczących punktów karnych powoduje, że kierowca wchodzi nowy reżim 12-miesięczny, po którym dana liczba punktów wygasa – powiedział dziennik.pl Jerzy Polaczek, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury. – Jednoczenie kierowcy mogą liczyć na to, że maksymalnie raz na 6 miesięcy będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować ich konto o 6 punktów karnych. A jeśli chodzi o tych kierowców, którzy popełnili wykroczenia w dotychczasowym stanie prawnym, to tutaj nic się nie zmienia. Ich obowiązuje okres dwuletni i kropka. Prawo nie działa wstecz. Jednocześnie chciałem podkreślić, żeby nie było w społeczeństwie świadomości, że następuje poluzowanie – do czasu wejścia nowych przepisów wszystkich kierowców, którzy popełnią wykroczenia obowiązuje dwuletni, zaostrzony reżim obowiązywania punktów karnych i to od daty opłacenia mandatu karnego – skwitował nasz rozmówca.

Ile potrwa nowy kurs reedukacyjny? Oto program zajęć, po których znika 6 punktów karnych z konta kierowcy

Lp. Temat zajęć Czas Forma zajęć Środki dydaktyczne Prowadzący zajęcia
1 Zasady i przepisy ruchu drogowego 2 godz. Wykład Prezentacja; studium przypadku Policjant ruchu drogowego lub inna osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
2 Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie 2 godz. Film lub prezentacja
3 Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych 2 godz. Film
4 Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem 2godz. Film lub prezentacja Psycholog transportu
5 Awaryjne hamowanie przy prędkości 30 - 50 km/h Niezbędny na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia Ćwiczenie praktyczne Pojazd Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrudniona przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.
Policjant kontroluje kierowcę / Policja

Ile punktów karnych i jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku? Oto 10 stawek i widełki

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, również kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych.

W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi. Z kolei podwójne stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej wchodzą do gry już przy złamaniu limitu o ponad 30 km/h. Tak może skończyć spotkanie z policją:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

Recydywa za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – pierwszy raz mandat 800 zł (drugi raz, czyli przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Dostaniesz nawet 15 punktów karnych i podwójny mandat. Oto lista 22 wykroczeń

Oprócz przekroczenia prędkości taryfikator 2023 zakłada, że od 8 do 15 punktów karnych i podwójne karanie będzie dotyczyć przynajmniej 22 wykroczeń. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki, a punkty mogą się sumować. Oto lista:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – pierwszy raz mandat 1500 zł (drugi raz, czyli przy recydywie - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 12 punktów karnych;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – mandat 1500 zł (w recydywie 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 12 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – mandat 1500 zł (recydywa - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym (także przez tory tramwajowe) i bezpośrednio przed nim – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-25 lub B-26 – mandat 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach (półzaporach), które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – mandat 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł) i 15 punktów karnych;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – mandat 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – mandat 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł) i po 15 punktów karnych.
Policjant kontroluje kierowcę / Policja