Reklama

Policja wzbogaci się o 100 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Komenda Główna Policji na zakupy wyłożyła ponad 3,9 mln zł i właśnie rozstrzygnęła duży przetarg na dostawę urządzeń pomiarowych (radarów) dla funkcjonariuszy patrolujących drogi. A do postępowania o ten łakomy kąsek zgłosił się… jeden chętny. Za zwycięzcę policyjnego przetargu uznano spółkę Safety Camera Systems z Warszawy.

W ręce policjantów trafi amerykański miernik o nazwie LTI 20/20 TruCam (trzy soczewki; możliwość zapamiętania 3 tys. plików). To urządzenie bardzo dobrze znane funkcjonariuszom drogówki i… niektórym polskim kierowcom. W efekcie wcześniejszych przetargów do użytku trafiło przynajmniej 750 egz. LTI 20/20 TC (wówczas jedna sztuka kosztowała ok. 25 tys. zł).

Nawet 100 nowych mierników za 4 mln zł, takie "suszarki" dostanie policja

Policja w ramach zamówienia podstawowego za ponad 2,74 mln zł kupi 70 sztuk laserowych "suszarek", a w dodatkowej partii za 30 egz. zapłaci dostawcy 1,17 mln zł z górką. To kolejna część programu modernizacji policji pn. "Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II".

Reklama
Policjant z miernikiem LTI 20/20 TruCam / Dziennik Gazeta Prawna

Czy radar laserowy robi zdjęcia i do jakiej odległości policja mierzy prędkość?

Zwycięski miernik LTI 20/20 TruCam poza tradycyjnym pomiarem prędkości potrafi też udokumentować niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz jazdę w niebezpiecznej odległości od innego pojazdu – tryb ten rejestruje prędkość obu pojazdów oraz odległość między nimi w sekundach i metrach. Podczas prezentacji miernika LTI 20/20 TruCam jeden z policjantów wskazał, że urządzenie potrafi namierzyć pojazd już z kilometra.

– Ja jednak prowadzę pomiary prędkości przy 400 m. Mierzę, nagrywam dany pojazd i zatrzymuję – relacjonował. Urządzanie ma również tryb motocyklowy. – Można zmierzyć prędkość zbliżającego się jednośladu i, gdy ten już mnie minie, odwrócić się i zdobić zdjęcie tablic rejestracyjnych, a także zmierzyć prędkość oddalającego się pojazdu – wyjaśnił.

Reklama

Nowe mierniki policji złapią nie tylko za prędkość

Policja chciała również, by kolorowy ekran miernika nie tylko umożliwiał rozpoznanie marki pojazdu czy odczyt tablicy rejestracyjnej ale także pozwalał identyfikację twarzy kierującego. To na wypadek, gdyby uciekający pirat drogowy zostawił samochód i zbiegł lub jakimś cudem zamienił się z pasażerem miejscami. Ta funkcja pozwoli też udowodnić jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa czy złamanie zakazu korzystania z telefonu podczas prowadzenia auta (nowe przepisy przewidują za to 12 punktów karnych zamiast dotychczasowych 5 punktów).

Urządzenie umożliwi zapis sekwencji wideo lub zdjęć dokumentujących inne wykroczenia drogowe nie związane ze zbyt szybką jazdą, czyli bez dokonywania pomiaru prędkości, np. przekroczenie ciągłej linii, przejazd na czerwonym świetle itp. Nowe przyrządy podczas pomiaru prędkości pojazdu, który nie posiada z przodu tablicy rejestracyjnej (np. motocykl), pozwolą na zapis sekwencji wideo lub zdjęć tak by zarejestrowana została tylna tablica rejestracyjna.

Miernik LTI 20/20 TruCam / dziennik.pl

Nowe mierniki do egzekwowania nowego taryfikatora, jaka cena?

Cena? W jednym z ostatnich zamówień na 350 nowych mierników KGP za sztukę płaciła ok. 22,5 tys. zł. Z analizy poprzednich postepowań wynika też, że w przypadku pojawienia się oferty konkurencyjnej ceny spadały nawet o 30 proc. Teraz prosty rachunek mówi, że jeden miernik LTI 20/20 TruCam kosztuje przeszło 39 tys. zł.

Mandaty i punkty karne z nowych mierników już niebawem

Nowe urządzenia z kamerami mają trafić w ręce policji od 1 lutego 2023 roku. A więcej sprzętu kontrolnego w rękach policji, to wyższe ryzyko mandatu czy nawet utraty prawa jazdy. Szczególnie w świetle przepisów obowiązujących od 17 września. Przypominamy, że już działa nowy taryfikator punktów karnych i prawo recydywy drogowej. Zniknęły też kursy redukujące punkty karne.

Policjant z miernikiem LTI 20/20 TruCam / Policja

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

W myśl nowych przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
Policjant wypisał kierowcy mandat / Policja

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Nowe przepisy przewidują, że jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. Oto nowa lista wykroczeń:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Policja dostanie 100 nowych mierników prędkości / Policja

Ile punktów karnych można mieć w 2022? Dwa razy wpadniesz z telefonem i limit wyczerpany

Niektóre wykroczenia, do niedawna traktowane łagodnie, w wyniku reformy przepisów bardzo szybko mogą zmienić kierowców w pieszych. Tak jest m.in. w przypadku złamania zakazu korzystania z telefonu podczas prowadzenia auta. Nowe przepisy przewidują za to 12 punktów karnych zamiast dotychczasowych 5 punktów.

– Dwukrotne naruszenie tego przepisu oznacza wyczerpanie limitu 24 punktów karnych dozwolonych dla doświadczonego kierowcy. Wówczas czeka go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z KGP. Młody kierowca straci prawko jeszcze szybciej, bo przy 20 pkt. karnych.

Mandat liczony podwójnie, recydywa drogowa to nawet 5 tys. zł kary

I tak dochodzimy do kolejnego zaostrzenia kar. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości.

– W przypadku najgroźniejszych wykroczeń niosących poważne zagrożenie w ruchu drogowym zastosowanie będzie mieć tzw. recydywa. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia – wyjaśnił przedstawiciel KGP. – Jeżeli tak się stanie, wówczas mandat będzie dwukrotnie wyższy. Dotyczy to np. przekroczenia prędkości w zakresie od 31 do 40 km/h, gdzie pierwszy mandat to 800 zł. Od soboty w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia bądź przekroczenia prędkości o wyższą wartość ten mandat będzie podwójnej wartości. Czyli jeżeli mówimy o przekroczeniu 31 km/h do 40 km/h będzie to warunkach recydywy 1600 zł. Prócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu. Przykładowo nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - pierwsze takie wykrocznie to mandat 1500 zł, a w recydywie 3 tys. zł – wyliczył policjant.

Nowe mierniki wyłapią więcej kierowców, mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).
Policjant wypisuje mandat / Policja

Zobacz 13 wykroczeń z podwójnym mandatem w recydywie

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Oto lista:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

- Kierowcy muszą zwiększyć swoją czujność i zwracać większą uwagę na prędkość z jaką jeżdżą - powiedział dziennik.pl Patryk Treumann, Yanosik.pl. - Nasz system nie tylko ostrzega o przekroczeniu ograniczenia prędkości, ale umożliwia również wysyłanie ostrzeżeń o fotoradarach czy kontrolach prędkości. Dzięki temu użytkownicy z wyprzedzeniem otrzymują informację i zwracają większą uwagę na styl jazdy, co zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze - wyjaśnił.

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl