Ładowanie samochodów elektrycznych i tankowanie wodoru w Polsce ma być łatwiejsze. Komisja Europejska stwierdziła, że polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania aut BEV i stacji wodorowych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Tym samym KE dała zielone światło dla programu pod kryptonimem "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru" przygotowanego przez NFOŚiGW.

Reklama

– Realizowany w Polsce program o wartości 173 mln euro będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, nie zakłócając nadmiernie konkurencji. Przyczyni się to do redukcji szkodliwych emisji, co jest zgodne z celem Europejskiego Zielonego Ładu – powiedziała Margrethe Vestager wiceprzewodnicząca wykonawcza, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji KE.

Wiadomo, że program będzie dysponował budżetem w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) na lata 2021–2025 i składa się z dwóch części:

  • 151 mln euro (700 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami;
  • 22 mln euro (100 mln zł) zostanie przeznaczone na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem tego projektu pilotażowego jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora mobilności wodorowej w Polsce.

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę dotacji bezpośrednich i będzie ograniczone do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

Reklama
Kia EV6 / KIA

Będzie gęsta sieć ładowania samochodów elektrycznych?

– Komisja Europejska wydała decyzję w zakresie notyfikacji pomocy publicznej, dzięki czemu Narodowy Fundusz będzie mógł zaangażować swoje środki finansowe na wsparcie budowy w całym kraju gęstej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz kilkudziesięciu stacji tankowania wodoru – powiedziała Agnieszka Szmit, kierownik wydziału promocji i komunikacji społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z kolei NFOŚiGW wylicza, że program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania,
  • utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania,
  • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW,
  • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW,
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.

– Wdrażany program NFOŚiGW jest absolutnie niezbędny dla rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce i w konsekwencji całego rynku elektromobilności – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – Na obecnym etapie, gdy park samochodów z napędem elektrycznym jest jeszcze stosunkowo niewielki i w konsekwencji popyt na usługi ładowania utrzymuje się na niskim poziomie, operatorzy infrastruktury ogólnodostępnej potrzebują wsparcia, aby mogli inwestować i podwyższać liczbę ładowarek w Polsce. To właśnie budowa infrastruktury stanowi podstawę do rozwoju zelektryfikowanej floty, a podobne subsydia wdraża szereg państw z całej Europy. W stacje ładowania inwestują nie tylko europejscy liderzy rynku e-mobility jak np. Niderlandy, Francja czy Niemcy (które zarezerwowały na ten cel 5,5 mld euro), ale również kraje regionu CEE w tym Czechy, Rumunia czy Chorwacja – wyjaśnił.

Reklama

Dopłaty do budowy ładowarek i stacji tankownia wodoru

Budżet na dofinansowanie tych inwestycji w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie łącznie do 870 mln zł, przy czym największe kwoty (po 315 mln zł) zostaną skierowane na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem samochodów elektrycznych.

70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne.

Do 100 mln zł wesprze przedsięwzięcia polegające na tworzeniu od podstaw lub modernizacji ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Kto i kiedy dostanie dopłatę?

O dopłaty będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Program ma być realizowany w latach 2021-2028, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r.

– Do tego, aby program mógł zostać uruchomiony – po dzisiejszych decyzjach Komisji Europejskiej i Rady Nadzorczej NFOŚiGW – potrzebne jest jeszcze rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska, które obecnie jest procedowane – wyjaśniła Szmit.

Toyota Mirai / Toyota