Prawo jazdy trafi do szuflady już w sobotę 5 grudnia. Na ten dzień czekało wielu kierowców, ale do nowych realiów warto się przygotować. Stąd cyfryzacja KPRM zaleca instalację aplikacji mObywatel, w której pojawi się cyfrowy odpowiednik blankietu potwierdzającego uprawnienia mPrawo Jazdy. Nie jest to obowiązek, ale może ułatwić wyjaśnienie wątpliwości w razie kontroli drogówki. A jak policjant sprawdzi kierowcę?

Reklama
Kontrola drogowa / Policja

Jazda bez prawa jazdy

W trakcie kontroli policjant sprawdzi uprawnienia w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Są tam informacje o niemal 21,8 mln kierowców z krajowym prawem jazdy. Od stycznia do końca października właściwe instytucje zatrzymały prawa jazdy 89 975 osobom, co także jest uwidocznione w bazie. I tu rodzą się wątpliwości: skąd pewność, że w CEK są prawidłowe informacje na temat uprawnień? Na ten problem zwracał uwagę Związek Powiatów Polskich.

W przypadku udostępnienia policjantowi przez CEK błędnych danych może dojść do nieuzasadnionego stanem rzeczywistym zatrzymania prawa jazdy, czy nawet przymusowego odholowania pojazdu na wyznaczony parking – ostrzegał Andrzej Płonka, prezes ZPP.

Cyfryzacja KPRM przyznaje, że jak w każdej dużej bazie, tak i w CEK mogą znaleźć się nieścisłości (czasem przez błąd ludzki lub niedopatrzenie). – Biorąc pod uwagę liczbę informacji w CEK skala nieścisłości nie jest duża, co w żaden sposób ich oczywiście nie tłumaczy. W tym roku trafiło do nas 250 zgłoszeń dotyczących rozbieżności – podkreślają urzędnicy. Działanie rozwiązania zweryfikuje rzeczywistość i pierwsze kontrole na drogach.

Reklama

Co zrobić jeśli coś się nie zgadza?

Kierowca może to zgłosić sam: przez e-mail na adres mpj.sd@coi.gov.pl, a od 5 grudnia w ramach nowej e-usługi w aplikacji mObywatel.

Jak sprawdzić własne uprawnienia kierowcy? Po wpisaniu w e-usłudze imienia, nazwiska, serii oraz numeru blankietu prawa jazdy na ekranie komputera lub telefonu wyświetlą się takie informacje:

  • dane z prawa jazdy:
  • typ dokumentu,
  • seria i numer blankietu (druku),
  • data ważności dokumentu,
  • status dokumentu, (np. czy dokument jest zatrzymany).
  • rodzaj i zakres uzyskanego uprawnienia:
  • kategoria,
  • data ważności uprawnienia.

– Jeśli w ewidencji nie będzie poszukiwanego dokumentu, wówczas pojawi się komunikat o braku danych. Jeśli nie można potwierdzić uprawnień zapisanych na dokumencie – bo np. zostały cofnięte lub orzeczony został zakaz korzystania z nich – pojawią się dane, które są na dokumencie oraz komunikat, że dokument trzeba sprawdzić – wyjaśniają przedstawiciele cyfryzacji KPRM.

Koniec cwaniactwa. Prawo jazdy stracisz "na miejscu"

Nowe przepisy pociągają za sobą zmiany w sposobie zatrzymania prawa jazdy.

Przyjęto przepis analogiczny i spójny z przepisami dotyczącymi zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), co oznacza, że zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy nastąpi przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców CEK niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek do zatrzymania. Przepis pozwala wyeliminować obecnie istniejącą sytuację, w której mimo zaistnienia przesłanek do zatrzymania dokument nie jest zatrzymywany – w przypadku gdy kierowca nie ma dokumentu przy sobie – wyjaśniają twórcy zmian. W ten sposób znika luka wykorzystywana przez osoby, które wcześniej straciły prawo jazdy, a w ręce drogówki wpadły prowadząc auto mimo zakazu.

Policjant wypisuje mandat / Policja

Mandat za brak prawa jazdy i aplikacji mObywatel?

Tu urzędnicy zapewniaj, że nic takiego się nie stanie. Mimo to jednym tchem zachęcają do pobrania apki na telefon.

Co ważne, przy wyrabianiu prawa jazdy nie można wybrać jedynie jego elektronicznej wersji. mPrawo Jazdy nie zastępuje tradycyjnego prawa jazdy. To odzwierciedlenie danych zawartych w tym dokumencie. Żeby mieć mPrawo Jazdy, należy też mieć ważne tradycyjne prawo jazdy.

mPrawo Jazdy i blankiet. Czym się różnią?

Generalnie wszystkie te, które są w tradycyjnym prawie jazdy. Niektóre dane w cyfrowym dokumencie mogą różnić się od danych w tradycyjnym blankiecie – numer prawa jazdy nie będzie zawierał ukośników, bo tak dane są zapisane w rejestrze, z którego są pobierane. mPrawo Jazdy prezentować będzie kody ograniczeń i dodatkowych uprawnień bez informacji dodatkowych, które są widoczne na tradycyjnym dokumencie. Zdjęcie pobierane jest z mTożsamości i może różnić się od tego, które jest w tradycyjnym blankiecie. To nie będzie błąd – to prawidłowe działanie usługi. W mPrawie Jazdy wyświetli się po prostu zdjęcie z dowodu osobistego.

Jak zainstalować mPrawo Jazdy?

– Nie należy zwlekać do 5 grudnia. Tego dnia w sklepach App Store i Google Play dostępna będzie aktualizacja zawierająca mPrawo Jazdy – wskazują urzędnicy i radzą wykorzystać ten czas na pobranie i zainstalowanie aplikacji Obywatel. – Po pobraniu i uruchomieniu aplikacji należy aktywować w niej mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Będąc w aplikacji wystarczy kliknąć "+" w oknie głównym aplikacji i wybrać mTożsamość. Aktywowanie tego modułu jest konieczne do korzystania z mPrawa Jazdy. Mając już mTożsamość – wystarczy 5 grudnia dodać mPrawo Jazdy (klikając "+" w oknie głównym aplikacji) – skwitowali.

Prawo jazdy / Shutterstock