Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują znowelizowane przepisy Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi osoba, która sprzedaje samochód powinna w terminie 30 dni przyjść do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji zgłosić transakcję, przedstawiając dokumenty – umowę, fakturę, darowiznę. Sprzedaż powinni zgłosić także pośrednicy, w tym firmy, które sprzedają auto kolejnemu nabywcy.

Reklama

Ten sam obowiązek dotyczy kupujących, którzy dodatkowo powinni pojazd zarejestrować. Jeśli rejestracja nie jest możliwa, bo samochód jest uszkodzony lub nie ma ważnych badań technicznych, żeby uniknąć kary wystarczy jedynie zgłosić kupno. Miesiąc na zgłoszenie od chwili sprowadzenia do kraju samochodu ma osoba, która kupiła go w innym państwie UE. W tym wypadku istotny jest dzień dotarcia auta do Polski – także wtedy, kiedy osoba lub firma, która "ściągnęła" pojazd, nie rejestruje go na siebie, a sprzedaje komuś innemu.

W przypadku wyrejestrowania właściciel auta lub innego pojazdu będzie miał również 30 dni na dopełnienie formalności. Tu urzędnicy uwzględnili takie sytuacje jak m.in. złomowanie, kradzież lub sprzedaż auta za granicę.

Reklama

Jeżeli ktoś tego nie zrobi będzie podlegał karze w wysokości od 200 do 1000 zł. Kary nakładane są w drodze decyzji administracyjnej przez starostę. W obawie przed konsekwencjami przed Nowym Rokiem do wydziałów komunikacji ustawiły się tasiemcowe kolejki. Jak już pisaliśmy wcześniej - wcale niepotrzebnie, a to dlatego, że nowe przepisy dotyczą kupna lub sprzedaży auta po 1 stycznia.

Teraz Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie poinformowało, że nowe przepisy nie dotyczą pojazdów sprowadzonych sprzed wejściem w życie noweli.

- Kary będą nakładane w przypadku: sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia; nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia - wyjaśnił resort i dodał, że wysokość kary ma zależeć od zakresu naruszenia prawa, powtarzalności naruszeń i korzyści finansowych uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

Shutterstock