Ministerstwo Środowiska przy okazji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziło też zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Nowe przepisy zostały właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Już od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać 30-dniowy termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.

Z zapisu ustawy wynika, że zegar zacznie tykać od daty: albo zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli używanego z rynku wtórnego), albo dopuszczenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej, albo sprowadzenia pojazdu do Polski z państwa należącego do UE. Co ważne, również 30-dni na złożenie wniosku o rejestrację będzie miał "posiadacz pojazdu powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną". W tej sytuacji czas będzie liczony od "dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

W przypadku wyrejestrowania właściciel auta lub innego pojazdu będzie miał również 30 dni na dopełnienie formalności. Tu urzędnicy uwzględnili takie sytuacje jak m.in. złomowanie, kradzież lub sprzedaż auta za granicę.

Wysoka kara za spóźnienie

Skąd takie obostrzenia? Autorzy zmian podkreślają, że w dotychczasowych przepisach Prawa o ruchu drogowym powyższe terminy nie były określone.

– Zakłada się, że taki instrument prawny przyczyni się do poprawy przestrzegania przez właścicieli pojazdów obowiązku złożenia wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu w określonym terminie czy też ustawowego terminu zawiadomienia o nabyciu, zbyciu pojazdu czy zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym – twierdzą urzędnicy ministerstwa.

Wprowadzenie ostrzejszych przepisów powinno także poprawić warunki legalnego obrotu pojazdami na terenie kraju oraz uporządkować dane gromadzone w centralnej ewidencji pojazdów. Czyli znikną tzw. martwe dusze z systemu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (na koniec 2018 roku wśród ok. 24 mln zarejestrowanych samochodów było aż 6 mln aut-duchów). Nowe przepisy to również odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej, która wypominała Polsce brak wdrożenia unijnej dyrektywy 18 września 2000 roku w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Osoby, które nie dotrzymają obowiązku terminowego zgłoszenia do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu czeka kara od 200 do 1000 zł. Dziś obowiązek informowania starosty o sprzedaży samochodu to fikcja – w rzeczywistości za brak informacji nikomu nic nie grozi. Ktoś kupił samochód używany? Nie ma pośpiechu, z rejestracją można iść do urzędu choćby i za rok, a przez ten czas jeździć na wcześniejszych papierach. Nowe przepisy mają to ukrócić, a surowe kary zmusić do szybszej rejestracji auta.