Postępowanie dotyczyło dzierżawy fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli ich operatora oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji.

Reklama

Jak informuje GDDKiA, umowy z dzierżawcami mogą zostać podpisane w pierwszym kwartale 2020 roku, a usługa ma zostać uruchomiona w ciągu 12 miesięcy od przekazania terenu dzierżawy.

Oferty wpłynęły od trzech firm: Konsorcjum: PGE Nowa Energia oraz 4Mobility, konsorcjum GreenWay Polska oraz GreenWay Infrastrukture oraz od Ekoenergetyki - Polska.

Jak podaje GDDKiA, ocena ofert opierać się będzie o zaproponowany czynsz dzierżawny oraz o stosowaną przez dyrekcję zasadę naprzemienności lokalizacji, zgodnie z którą jeden podmiot nie może wydzierżawić lokalizacji następujących po sobie na danym odcinku autostrady.

Postępowaniem objęte były stacje w ciągu autostrady A1 (odc. Toruń-Tuszyn i odc. Pyrzowice -Gorzyczki), A2 (odc. Konin-Warszawa) oraz A4 (odc. Wrocław-Katowice).