W sieci GreenWay Polska pojawiło się już kilka ładowarek o mocy 100 i więcej kW. Obecnie trwają prace nad budową stacji o mocy do 350 kW. Takie urządzenia ładują auta elektryczne – te, które taką moc mogą przyjąć – znacznie szybciej.

Reklama

– Dostosowujemy naszą politykę cenową do coraz wyższych standardów infrastruktury ładowania – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Z mocniejszymi ładowarkami jesteśmy w stanie dostarczyć znacznie wyższą jakoś usług klientom, którym zależy na czasie i którzy dysponują samochodami zdolnymi przyjąć tak duże moce – dodaje.

Na polskim rynku pojawiają się także nowi operatorzy sieci ładowania elektryków. Obok GreenWay Polska własne ładowarki posiadają m.in. Grupa LOTOS, PKN ORLEN, czy Magenta. Każdy z tych operatorów zapowiada w niedługim czasie uruchomienie usług płatnych, co wymagać będzie wypracowania rozwiązań pozwalających na łatwy dostęp do infrastruktury ładowania u różnych operatorów.

– Tak, jak dzieje się to na rynkach bardziej rozwiniętych, także w Polsce e-kierowcy chcą korzystać z usług wielu sieci ładowania bez konieczności rejestrowania się jednocześnie w każdej z nich. Dzięki temu zwiększa się komfort i bezpieczeństwo użytkowania samochodu elektrycznego - wyjaśnia Czyżewski. – Polityka cenowa operatorów powinna odpowiadać potrzebom klientów, stąd też aktualizacja naszej polityki o zasadę roam like at home - twierdzi.

Roam like at home: pewność cen ładowania w roamingu

Reklama

Zasada roam like at home polega na tym, że klient GreenWay ładujący samochód na stacji partnera roamingowego (w kraju i za granicą), ponosić będzie takie same opłaty jak w przypadku korzystania z sieci GreenWay. Oferta dostępna będzie bez dodatkowych opłat dla klientów zarejestrowanych w planie cenowym Energia Plus i Energia Max. Klienci GreenWay zarejestrowani w planie Energia Standard za usługę ładowania w roamingu zapłacą zgodnie z ceną partnera roamingowego.

Roam like at home ma zapewnić komfort podróżowania samochodami elektrycznymi, zwłaszcza zagranicą. Teraz, podróżując na południe czy zachód Europy, kierowca nie będzie musiał rejestrować się u operatora zagranicznego, skorzysta z jego ładowarek używając karty GreenWay. Co ważne, nie będzie również musiał martwić się o koszt – płacić będzie tyle samo co w przypadku stacji należących do GreenWay.

Nową polityką cenową w roamingu objęte są wszystkie stacje partnerów roamingowych GreenWay w Europie (w tym sieci New Motion i Smatrix). Lista ta będzie stopniowo rozszerzana. GreenWay Polska deklaruje chęć objęcia nią kolejnych operatorów – w tym krajowych dostawców usług ładowania. Lista partnerów roamingowych GreenWay jest dostępna na stronie www operatora.

AC taniej, taryfa DC dostosowana do mocy ładowania

W zaktualizowanym cenniku GreenWay Polska obniżona zostanie opłata za korzystanie z ładowarek prądu przemiennego należących do GreenWay (konektory AC na stacjach szybkich lub ładowarki AC znajdujące się w sieci). We wszystkich planach taryfowych klienci będą płacić 1,14 PLN za kWh. Dodatkowo, usługa świadczona na punktach AC nie będzie obciążana dodatkowymi kosztami za czas, po przekroczeniu 180 minut ładowania w nocy, między godziną 22.00 a 8.00.

Wprowadzono także nową stawkę dla stacji ładowania o mocy wyższej niż 150 kW. Koszt korzystania z mocniejszych i szybszych niż standardowe stacji ładowania będzie wyższy we wszystkich planach cenowych o kilkanaście procent. Z kolei ceny usług ładowania na wszystkich ładowarkach GreenWay w przedziale 40 kW do 150 kW pozostają na obecnym poziomie. Również bez zmian pozostaje niższa cena na ładowarkach z obniżoną do 40 kW mocą – ich funkcjonowanie w sieci GreenWay wynika z bardzo wysokich opłat za moc umowną płaconych na rzecz operatorów energetycznych, co powoduje konieczność wprowadzania ograniczeń mocy.

Mobilnie będzie łatwiej

Z początkiem grudnia ruszy także aplikacja mobilna GreenWay. Będzie dostępna w obu systemach operacyjnych: IOS i Android. Aplikacja będzie oferować wszystkie funkcjonalności obecnej aplikacji webowej – takie jak lokalizacja stacji, wskazówki dojazdu, autoryzacja czy uruchamianie i zatrzymywanie procesu ładowania. Nowością będzie możliwość uruchamiania usługi za pomocą kodu QR, co znacznie uprości proces ładowania.