Zbliża się koniec taryfy ulgowej dla kierowców jeżdżących po Warszawie. - Fotoradary przejęte od stołecznej Straży Miejskiej są przygotowywane do ponownego uruchomienia. Pracownicy GITD CANARD podejmują działania mające na celu ich uruchomienie w możliwie najszybszym terminie. Urządzenia te po ponad rocznej przerwie muszą również przejść ponowny proces legalizacji - powiedział Wojciech Król z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Reklama

Wcześniej pojawiła się informacja, że już 20 marca 2017 roku zaczną ponownie działać pierwsze fotoradary z puli przejętej pod koniec 2016 roku przez GITD od stołecznej Straży Miejskiej. Mowa była o urządzeniach przy ul. Armii Krajowej w Wesołej, ulicy Spacerowej na Mokotowie i Moście Gdańskim - tu skrzynka z fotoradarem może być obracana w kierunku samochodów jadących w stronę Ronda Radosława lub na prawobrzeżną część Warszawy.

- O terminie włączenia urządzeń do systemu CANARD poinformujemy oficjalnie - powiedział nam Król.

Przypominamy, że umowa między GITD a Strażą Miejską została podpisana na 3 lata. A urządzenia zostaną wpięte w system Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i w efekcie ogólnopolska sieć CANARD urośnie do ponad 420 fotoradarów.

Reklama
Pod koniec 2016 roku stołeczna Straż Miejska podpisała z GITD umowę użyczenia łącznie 27 konstrukcji wsporczych (masztów) oraz 24 urządzeń rejestrujących. Wartość udostępnionego sprzętu to 5 mln zł.

Stołeczna straż do końca 2015 roku korzystała urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Do pomiaru prędkości na warszawskich ulicach "granatowi" używali fotoradarów na masztach, a wraz z urządzeniami przenośnymi kontrolowali 42 odcinki dróg.

Dzisiaj CANARD to 400 fotoradarów umieszczonych na masztach, 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, 30 instalacji odcinkowego pomiaru prędkości i 29 urządzeń zamontowanych w pojazdach. Całość traktowana jest jako jeden ogólnopolski system, a jego znaczna część została zakupiona przy istotnym udziale środków europejskich. Kolejne urządzenia rejestrujące, w kilkunastu lokalizacjach na terenie Warszawy, użyczone GITD na okres 3 lat przez M. St. Warszawa, będą sukcesywnie włączane do systemu w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Jeżeli chodzi o rozbudowę systemu, to Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotowuje się do opracowania studium wykonalności dla projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym", który potencjalnie byłby realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W studium wykonalności wykazane zostaną warunki realizacji projektu, tak techniczne, jak i osobowe. Plan rozbudowy opiewa na 162 mln zł, a inspektorzy liczą, że od Unii uda się uzyskać 137,7 mln zł.

Koniec 2015 roku - strażnicy miejscy i gminni zostali pozbawieni uprawnień do korzystania z fotoradarów i karania kierowców na podstawie zdjęć z tych urządzeń.