W eksperymencie Instytutu Transportu Samochodowego i Skoda Auto Szkoła wzięło udział 350 osób. - Wstępne wyniki, wskazują jednoznacznie, że kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy mają większą skłonność do agresji w ruchu drogowym - mówi dziennik.pl Anna Olejniczak, psycholog koordynujący badanie ITS.

Reklama

Przedstawiciele ITS zaznaczają w raporcie, że wpływ na agresywne zachowania wśród kierowców mają indywidualne cechy osobowości, równowaga emocjonalna, poczucie wartości, pewność siebie, czy chęć dominacji i rywalizacji na drodze.

O zachowaniu za kierownicą decydują także przeświadczenie o anonimowości lub bezkarności, potęgowane niekiedy - uwaga! - przez substancje psychoaktywne (narkotyki, doplacze).

Najgorsi są ci w krawatach?

W ocenie badaczy czynnikiem, który ma niebagatelne znaczenie na zachowanie na drodze jest także stres, który zwłaszcza w przypadku kierowców pojazdów służbowych wynika z charakteru pracy, gdzie podstawową trudnością jest konieczność częstego i szybkiego przechodzenia od głównych zadań zawodowych do czynności związanych z prowadzeniem samochodu.

- Nadmiar obowiązków może stanowić czynnik sprzyjający wystąpieniu agresji drogowej, zwłaszcza, że źródłem zachowań agresywnych jest często frustracja jakiejś potrzeby (np. sprostanie obowiązkom czy konieczność wywiązania się z obietnic, itp.) - wyjaśnia nam Ewa Odachowska, psycholog transportu ITS. - Należy jednak pamiętać, iż definicja agresji w ruchu drogowym może odbiegać od tradycyjnie rozumianej agresji, jako intencjonalnego czynu mającego na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie - precyzuje ekspert.

W ocenie Odachowskiej pod szyldem agresji w ruchu drogowym kryje się nie tylko agresywna jazda, ale też gniew za kierownicą oraz tzw. zjawisko road rage, czyli furię drogową. Psycholog podkreśla, że, wszystkie te czynniki mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Co z tym fantem zrobić?

- Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami za kierownicą, to cel kampanii edukacyjnej "Wyładowujesz się!", która skierowana jest w głównej mierze do kierowców pojazdów służbowych - tłumaczy Mariusz Zbyszyński z Centrum Telematyki Transportu ITS i dodaje, że zebrane na potrzeby tej akcji wyniki badań zostaną wykorzystane w przyszłości do opracowania efektywnych metod zapobiegania czy eliminowania czynników stresogennych wśród kierowców "pracujących w aucie".

Reklama