Podkreślają, że światowa branża motoryzacyjna stoi obecnie przed czterema strategicznymi wyzwaniami: wykorzystaniem szans wynikających z rozwoju rynków wschodzących, koniecznością sprostania wymaganiom ochrony środowiska, zmieniającymi się potrzebami konsumentów oraz rosnącą urbanizacją. Zaznaczają, że wyzwaniem dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego jest utrzymanie wzrostu pomimo turbulencji na kluczowych rynkach eksportowych.

Reklama

Powinna też zwiększyć udział w pracach nad nowymi technologiami motoryzacyjnymi oraz przyciągnąć nowych inwestorów. Chodzi o takie kraje jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Jak wynika z raportu, firmy z tych krajów będą koncentrować się na ekspansji międzynarodowej, a ich naturalny cel stanowi Europa Zachodnia, gdzie mogą konkurować cenowo.

Zdaniem 70% przedstawicieli światowej branży motoryzacyjnej najlepszym miejscem, z którego może być prowadzona ekspansja w tym regionie, jest Europa Środkowo-Wschodnia, co otwiera nowe możliwości inwestycyjne dla Polski.