Znak B-43. Kierowcy zapominają o kluczowej różnicy

Co oznacza znak B-43? Choć wyznacza on dopuszczalną prędkość jazdy, ma nieco szersze znaczenie niż popularny znak B-33. Kształt białej tablicy zmienia wszystko, bo jeśli mamy do czynienia nie z okrągłym, a z prostokątnym znakiem, oznacza to, że wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości. Niewiedza lub chwila zapomnienia może kosztować nas prawo jazdy!

Każdy kierowca wie bowiem, jak wygląda znak ograniczenia prędkości. Okrągła tablica z czerwoną obwódką i czarną liczbą na białym tle, określa dopuszczalną szybkość jazdy na danym odcinku drogi. Wiedzą powszechną (a przynajmniej wśród kierowców powinno taką być) jest również to, że takie ograniczenie jest odwoływane przez najbliższe skrzyżowanie dróg. Gdy tablica znaku ograniczenia prędkości jest prostokątna, zasady się zmieniają.

Reklama

Strefa ograniczonej prędkości. Uważaj na znak B-43

Jakie są różnice względem "zwykłego" ograniczenia prędkości? Limitu ustalonego przez znak B-43 nie odwołuje skrzyżowanie. Na wybranych odcinkach dróg w takiej strefie limit może być podwyższony lub obniżony znakami B-33. Po ich odwołaniu (np. za skrzyżowaniem lub za znakiem odwołującym ograniczenie), dopuszczalna prędkość ponownie wynosi tyle, ile na znaku B-43, który mijaliśmy wcześniej. Zasady te znosi dopiero B-44 czyli "koniec strefy ograniczonej prędkości".

Znak B-43 - strefa ograniczonej prędkości / Materiały prasowe / Policja
Reklama

Gdzie spotykamy znak B-43? Najczęściej występuje on na drogach prowadzących do miejscowości lub w centrach miast. Jest często stosowany w obszarach o wzmożonym ruchu pieszych i tam, gdzie dopuszczalna prędkość musi zostać znacznie obniżona. Najczęściej występującymi limitami w strefach ograniczonej prędkości są ograniczenia do 50 km/h i 30 km/h. Strefy, w których kierowcy mogą poruszać się co najwyżej 30 km/h pojawiają się coraz częściej, bo jak wynika z badań, taki limit pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów.

Oprócz ograniczenia prędkości, znak B-43 zmienia też kwestie dotyczące progów zwalniających. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowią, że w strefie ograniczonej prędkości, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Oznacza to, że m.in. progi zwalniające nie muszą być poprzedzone odpowiednim znakiem drogowym.

Jaki mandat za znakiem B-43?

Znaczenie szersze niż w przypadku znaku B-33 sprawia, że kierowcom nieco częściej zdarza się zapomnieć i przekroczyć prędkość, szczególnie w tych strefach, w których limit wynosi 30 km/h. Łatwo o grzywnę i utratę prawa jazdy! Jakie mandaty czekają na tych, których na wykroczeniu przyłapie policjant lub fotoradar?

Kontrola drogowa, policja, policjant / Policja / Policja

Wysokość kar nie zmienia się w stosunku do pozostałych dróg, przy których stoją "zwyczajne" ograniczenia prędkości wskazane znakami B-33.

Takie są wysokości kar za wykroczenia związane ze zbyt szybką jazdą w 2024 roku:

  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 pkt karny
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 pkt karne
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 pkt karne
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 pkt karnych
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 pkt karnych
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (recydywa 1600 zł) i 9 pkt karnych
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa 2000 zł) i 11 pkt karnych
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (recydywa 3000 zł) i 13 pkt karnych
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (recydywa 4000 zł) i 14 pkt karnych
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł (recydywa 5000 zł) i 15 pkt karnych
Kontrola prędkości, kontrola drogowa / Policja / Policja