Dofinansowanie prawa jazdy. Kto może na nie liczyć?

Nauka przepisów, zajęcia praktyczne i państwowe egzaminy. Zdobycie prawa jazdy kategorii B wymaga sporo wysiłku i jeszcze więcej pieniędzy. Ceny kursów są rekordowo wysokie, a wielu szkołach przekroczyły już 3000 zł. Wzrost cen, który dotknął branżę zniechęca tych kandydatów na kierowców, dla których posiadanie prawa jazdy przestaje być niezbędne.

Istnieje jednak spora grupa osób, dla których uzyskanie uprawnień jest absolutnie kluczowe. Nie chodzi tylko o tych, którym marzy się jazda własnym autem. Czasami prawo jazdy przydaje się ze względów służbowych czy zdrowotnych. Może się wiązać z podniesieniem kwalifikacji zawodowych lub zwiększyć mobilność np. osób z niepełnosprawnościami. W wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie dofinansowania do kursu, egzaminów i badań czy dla wszystkich kosztów poniesionych w celu zdobycia prawa jazdy. Kto może się ubiegać o pieniądze?

Reklama

"Aktywny samorząd"- dofinansowanie prawa jazdy

Reklama

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy przewidziana jest m.in. dla osób niepełnosprawnych. Skorzystać z takiej możliwości może każdy, kto ma:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

A ponadto jest w wieku aktywności zawodowej, który w przypadku kobiet wynosi do 60 lat, a dla mężczyzn jest ustalony do 65 lat.

Prawo jazdy - dokument / dziennik.pl / Maciej Lubczyński

Takie dofinansowanie jest możliwe w ramach programu "Aktywny samorząd". Maksymalna kwota to 5280 zł, w tym:

  • koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2310 zł,
  • koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3850 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
  • koszty usług tłumacza migowego – 550 zł (dotyczy dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego).

Żeby skorzystać z dofinansowania konieczne jest złożenie wniosku. Zostanie on oceniony przez realizatora, dlatego konieczne będzie umotywowanie chęci skorzystania z dopłaty. Co ważne, możliwa jest również refundacja kosztów poniesionych wcześniej - do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie prawa jazdy z urzędu pracy

Uzyskanie prawa jazdy może zdecydowanie ułatwić poszukiwanie pracy. Z tego względu, urzędy pracy mogą dofinansować kursy i egzaminy kandydatów na kierowców, choć taka pomoc jest obwarowana pewnymi zasadami. Kto i w jakim zakresie może skorzystać z pomocy urzędu?

Dofinansowanie prawa jazdy / dziennik.pl / Maciej Lubczyński

Wsparcie jest przewidziane dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Dofinansowanie prawa jazdy jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku, w którym adekwatnie umotywujemy naszą prośbę. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów musi bowiem istotnie zwiększyć nasze szanse na znalezienie pracy.

Dofinansowanie może pokryć wszystkie wydatki związane z uzyskaniem prawa jazdy (do kwoty 4500 zł), ale może zostać przyznane również w innej kwocie. O jej wysokości decyduje urząd, w którym złożony został wniosek. Warto także pamiętać, że w chwili uzyskania świadczenia, urząd pracy może np. wskazać konkretną szkołę, w której mamy odbyć kurs.

Dofinansowanie prawa jazdy przez pracodawcę

Skorzystać z pieniędzy na uzyskanie prawa jazdy mogą również pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Jeśli pracodawca uzna, że prawo jazdy zwiększy kwalifikacje pracownika i taki wydatek może stanowić swego rodzaju inwestycję, może zwrócić się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sfinansowanie kursu może być również możliwe ze środków programu unijnego. Z punktu widzenia pracownika, który chciałby skorzystać z dopłat, istotne jest jednak to, że w wielu przypadkach możliwa jest refundacja w wysokości 100 procent wydatków. Oznacza to sfinansowanie kursu, badań lekarskich, egzaminów i ewentualnych jazd doszkalających.

Prawo jazdy / Shutterstock