Reklama

Kaskadowy pomiar prędkości jest nastawiony głównie na kierowców, którzy drastycznie łamią przepisy. Stąd dziś więcej patroli policji - nieoznakowanych i oznakowanych - pojawi się w terenie zabudowanym i poza nim.

Policja w piątek 15 lipca 2022 roku przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem "Kaskadowy pomiar prędkości" – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez ograniczenie ryzykownych zachowań kierujących, którzy przekraczają dozwolone limity prędkości – wyjaśnił.

Kaskadowy pomiar prędkości, na czym polega?

Mundurowi będą prowadzili pomiary zarówno statycznie, czyli co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – wystawione kaskadowo, jak i dynamicznie przy użyciu nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Wszystko po to, by w ten sprytny sposób utemperować kierowców, którzy zaraz po minięciu patrolu wciskają gaz.

Reklama

– Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości – wskazał przedstawiciel KGP. – Funkcjonariusze będą również reagować na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego. Podczas działań szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość – przestrzegł Opas.

Policja prowadzi akcję kaskadowy pomiar prędkości / Policja

Łatwiej stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości, ale to nie koniec

Policjant wyliczył, że w pierwszym półroczu 2022 roku mundurowi ujawnili 1,3 mln przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. To jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń na polskich drogach.

Do tej pory za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym prawo jazdy na trzy miesiące straciło ponad 16 tys. kierowców (w trym przypadku taryfikator przewiduje mandat 2500 zł).

W 2021 roku kierujący pojazdami spowodowali ponad 20 tys. wypadków drogowych, z czego 5254 powstało na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu. W zdarzeniach tych śmierć poniosły aż 793 osoby.

– Należy pamiętać, że przy dużych prędkościach nawet najlepiej wyposażony samochód nie daje gwarancji kierowcy i pasażerom na przeżycie wypadku drogowego – zauważył policjant. – Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zdejmowali nogę z gazu w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań – wskazał.

Zdaniem przedstawiciela KGP bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu panowanie nad pojazdem - dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem / Policja

Jaka jest dozwolona prędkość na drogach w Polsce?

Policjant przypomniał także, że standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

 • na autostradzie – 140 km/h,
 • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
 • na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,
 • na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,
 • na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Na drogach o 30 proc. więcej kontroli prędkości

– Z naszych danych wynika, że podczas takich ogólnopolskich działań aktywność policji na drogach znacznie wzrasta – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik.pl. – Średnio odnotowujemy w naszym systemie około 30 proc. przyrost potwierdzonych zgłoszeń o kontrolach prędkości, w stosunku do dni bez akcji. Warto jednak zachować ostrożność nie tylko podczas wzmożonych działań policji. Zdrowy rozsądek to podstawa za kierownicą, zarówno na co dzień, jak i od święta – zaznaczyła.

Policja / Policja / KWP GORZOW

Mandat za przekroczenie prędkości to jeszcze nic, rewolucja po wakacjach

Kierowcy powinni pamiętać, że taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Co istotne po wakacjach (od 17 września) wejdzie w życie przepis o recydywie drogowej za najcięższe wykroczenia. Nowe zasady dotyczące punktów karnych także zaczną obowiązywać od jesieni. W efekcie ponowny występek tego samego typu w ciągu 2 lat od ostatniego przewinienia będzie skutkował dwukrotnością kary.

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

 • Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;
 • od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;
 • od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;
 • od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;
 • od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości, czyli nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

 • Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);
 • o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);
 • o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);
 • o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);
 • o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).
Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl

1500 zł to mandat dla kierowcy w 10 sytuacjach

Nawet 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. Od 17 września 2022 roku jeśli sprawca w ciągu 2 lat ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wzrośnie dwukrotnie i wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł (recydywa). W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Przepisy przewidują 10 sytuacji, w których policjant może wypisać taki mandat:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.

Policja / Policja / KWP GORZOW