e-TOLL już 1 grudnia dla wszystkich kierowców stanie się jedynym systemem do płatności za przejazd autostradą A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica. Egzekwowaniem opłat, obok floty 102 nowoczesnych radiowozów ITD i KAS, zajmą się zupełnie NOWE kamery zamontowane na bramownicach.

Reklama

Krajowa Administracja Skarbowa przy budowie systemu do kontroli prawidłowości uiszczenia opłat postawiła na zestawy kamer i czujników firmy Vitronic z Kędzierzyna-Koźla (centrala w Niemczech).

Nowe kamery i radiowozy - od 1 grudnia zmasowane kontrole

Umowa przewiduje budowę i uruchomienie 19 nowych punktów kontrolnych (bramownic) nad płatnymi drogami w Polsce. Do nowego systemu e-Toll zostanie też dostosowana istniejącą dotychczas infrastruktura – w 21 miejscach ręcznego poboru opłat na odcinkach autostrad A2 i A4 pojawią się nowe kamery i sensory do sprawdzania uczciwości kierowców.

Nowy system na bramownicach nad drogami płatnymi odczytuje numery rejestracyjne, tablice ADR i klasyfikuje pojazdy bez względu na porę dnia czy pogodę.

Reklama

– Jeden punkt kontrolny może obsługiwać wiele pasów ruchu w obu kierunkach jednocześnie – powiedział Michał Żuchora z Vitronic Machine Vision Polska. – Bardzo skuteczna technologia wykrywania i identyfikacji pozwala na kontrolowanie nawet przy dużych prędkościach i natężeniu pojazdów, a także podczas zmiany pasów ruchu, w nocy czy we mgle. Nasze rozwiązanie umożliwia płynny ruch, bez konieczności czasochłonnego zatrzymywania się na dotychczasowych "bramkach", a więc znacznie ułatwi i usprawni podróżowanie po Polsce, skracając czas podróży, a co za tym idzie – jej koszty – podkreślił.

Kamery do kontroli opłaty za przejazd autostradą A2 i A4. Krajowa Administracja Skarbowa 1 grudnia uruchamia nową metodę płatności w systemie e-TOLL dla samochodów osobowych i motocykli (pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony). / VITRONIC GmbH

e-Toll - jak opłacić przejazd autostradą?

Kierowcy osobówek będą mogli opłacić przejazd na dwa sposoby:

  • zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw czy w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego samochodu, szacowanego czasu przejazdu i trasy przejazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę;
  • rejestracja w systemie e-TOLL, a następnie zainstalowanie i uruchomienie bezpłatnej aplikacji e-TOLL PL (musi być aktywna w czasie przejazdu).

500 zł mandatu nie tylko za brak opłaty

Za brak opłaty w przypadku aut osobowych grozi mandat 500 zł płatny w ciągu 14 dni. Kwota takiej opłaty dodatkowej spadnie do 400 zł, jeśli zapłacimy do 7 dni. Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu. Kara nie jest pobierana, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem, zostanie wniesiona opłata za przejazd.

Mandat 500 zł można też dostać za:

  • przejazd pojazdem, którego tablice są zakryte (ciągle jeszcze zdarzają się kierowcy korzystający z bagażników rowerowych bez trzeciej tablicy) lub ozdobione, albo który ma z przodu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic lub którego tablice rejestracyjne są umieszczone w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;
  • przejazd pasem dedykowanym dla użytkowników systemu e-TOLL bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniającego przekazywanie danych geolokalizacyjnych (gdy nie wniesiono opłaty lub aplikacja zawiodła);
  • brak wystarczających do opłaty przejazdu środków na koncie - jeśli kierowca zarejestrowany w systemie e-Toll rozlicza się w przedpłatą.

Kierowcy ciężarówek za podobne przewinienia muszą liczyć się z karą sięgającą 1500 zł.

Nowy radiowóz do kontroli opłaty drogowej e-TOLL / dziennik.pl
Nowe radiowozy do kontroli opłaty drogowej e-TOLL / dziennik.pl

Do tego w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego lub policję, że wnoszący opłatę:

  • nie uiścił opłaty za poprzednie przejazdy autostradą lub jej odcinkiem oraz
  • ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa,

Kontrolujący pobiera kaucję w wysokości opłaty dodatkowej za każdy z tych przejazdów.

– Opłata dodatkowa nie jest pobierana jeżeli na kierowcę została nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego za przejazd autostradą płatną lub jej odcinkiem bez ważnego biletu autostradowego lub bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia pokładowego, aplikacji mobilnej lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL. Wnoszący opłatę ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Szefa KAS w przypadku nałożenia opłaty dodatkowej. Wniesienie sprzeciwu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej – wyjaśnia KAS.

Nowy radiowóz do kontroli opłaty drogowej e-TOLL / dziennik.pl
Nowe radiowozy do kontroli opłaty drogowej e-TOLL / dziennik.pl