Projekt Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie ws. dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, obniża wysokość opłaty za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka do 70 proc. Stawka ma obowiązywać od 1 października do 31 grudnia br. Do 30 września opłata wynosi 75 proc.

Reklama

Jak podano w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie zryczałtowanej opłaty w wysokości 70 proc. stawki przez okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest formą udziału państwa w partycypacji kosztów poniesionych na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do elektronicznego naliczenia opłaty za przejazd i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, w tym przewoźników, którzy są zobowiązani do wyposażenia pojazdów w OBU, ZSL albo urządzenie mobilne.

Dotychczasowy system poboru opłat, czyli viaTOLL, będzie działał wyłącznie do 30 września. Po tej dacie jedynym systemem poboru będzie e-TOLL, który działa od czerwca tego roku. W środę Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała, że w nowym systemie e-TOLL zarejestrowano ponad 300 tys. pojazdów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

e-TOLL zamiast viaTOLL od 1 października 2021 roku

Z kolei Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) apeluje, aby użytkownicy pojazdów ciężkich jak najszybciej przechodzili do e-TOLL, gdyż wygaszenie viaTOLL, czyli starego systemu poboru opłat nastąpi 30 września tego roku.

Sama rejestracja w nowym systemie nie powoduje braku możliwości korzystania z viaTOLL do 30 września 2021 r. Należy jedynie pamiętać, aby uiszczać opłaty tylko w jednym systemie. Każdy użytkownik musi również wyrejestrować się z systemu viaTOLL i może to zrobić zarówno przed - jak i po 30 września.

KAS poinformowała, że w związku z wygaszeniem systemu poboru opłat viaTOLL od 1 października 2021 r. nastąpią zmiany organizacji ruchu w Miejscach Poboru Opłat (MPO) na odcinkach autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica.

Nowa organizacja ruchu na MPO będzie oznaczała przeznaczenie dwóch skrajnych pasów wjazdowych i dwóch skrajnych pasów wyjazdowych na każdym Placu Poboru Opłat (PPO) tylko do obsługi pojazdów korzystających z systemu e-TOLL i przeznaczenie jednego pasa wjazdowego i jednego pasa wyjazdowego na każdej Stacji Poboru Opłat (SPO) tylko do obsługi pojazdów korzystających z systemu e-TOLL.