- Przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia dostępności transportowej stolic województw Polski Wschodniej i otaczających je obszarów. Spowoduje to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu oraz większą dostępność rynków pracy - zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Dodał, że infrastruktura drogowa poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, zapewnia dostęp do usług publicznych, a inwestycje drogowe są motorem napędowym dla innych sektorów gospodarki .

Reklama

Rząd w lutym 2016 r. przyjął Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020. Jego celem jest zapewnienie takiej realizacji programów współfinansowanych środkami europejskimi nowej perspektywy, która zagwarantuje pełne wykorzystanie dostępnej dla Polski alokacji w sposób trwale przekładający się na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. – Jednym z efektów Planu w Programie Polska Wschodnia, jest przyśpieszenie działań w obszarze infrastruktury drogowej. To też efekt dobrej współpracy Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kolejny nabór już w październiku. W puli jest 800 mln zł – podkreśli Adam Hamryszczak.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie działania 2.2 Infrastruktura drogowa trwał od 21 grudnia 2016 r. do 31 marca br. http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/program-polska-wschodnia-ruszyl-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-inwestycji-drogowych/

Zwycięskie projekty zostały wybrane na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW. http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/kryteria-formalne-i-merytoryczne-wyboru-projektow-dla-dzialania-22-popw/

Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie Polski Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która organizowała nabór. http://popw.parp.gov.pl/lista-projektow-2-2-popw/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-2-2-infrastruktura-drogowa-popw

Kolejny konkurs w działaniu 2.2 Infrastruktura drogowa z budżetem 800 mln zł zostanie ogłoszony 1 września br. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 3 do 31 października 2016 r. Na wsparcie mogą liczyć projekty infrastrukturalne na drogach:

- krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich Polski Wschodniej (PW);

- wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich PW.

Reklama