Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady będzie miało zastosowanie do wszystkich baterii, w tym wszystkich zużytych baterii przenośnych, baterii przemysłowych, akumulatorów (do pojazdów elektrycznych oraz samochodów i maszyn) oraz baterii stosowanych w lekkich środkach transportu (np. elektrycznych rowerach, motorowerach i hulajnogach).

Reklama

Nowe przepisy obejmujące cały cykl życia baterii służą promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazują one zatem wymogi co do postępowania z zużytymi bateriami, w tym cele i obowiązki w zakresie ich zbiórki, cele w zakresie odzysku materiałów i obowiązki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Minister transformacji ekologicznej: musimy wykorzystać surowce ponownie

Baterie odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji i przechodzeniu UE na bezemisyjne środki transportu. Jednocześnie w zużytych bateriach znajduje się wiele cennych zasobów. Musimy być w stanie ponownie wykorzystać te surowce krytyczne zamiast polegać na dostawach z państw trzecich. Nowe przepisy będą promować konkurencyjność europejskiego przemysłu i zapewnią, że nowe baterie będą ekologiczne i przyczynią się do zielonej transformacji – powiedziała Teresa Ribera, hiszpańska minister transformacji ekologicznej.

Reklama
Akumulator litowo-jonowy w podwoziu Volkswagena ID.3 w fabryce Zwickau w Niemczech. 25.02.2020 / Bloomberg / Krisztian Bocsi
Reklama

Rozporządzenie określa obowiązujące producentów cele w zakresie zbierania zużytych baterii przenośnych (63 proc. do końca 2027 r. i 73 proc. do końca 2030 r.) i wprowadza specjalny cel dotyczący zbierania zużytych baterii z lekkich środków transportu (51 proc. do końca 2028 r. i 61 proc. do końca 2031 r.).

Rozporządzenie ustala również cel dotyczący odzyskiwania litu na poziomie 50 proc. do końca 2027 r. i 80 proc. do końca 2031 r. Wartości te będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych w zależności od postępów rynkowych i technologicznych i dostępności tego surowca.

Minimalne poziomy zawartości materiałów z recyklingu w bateriach

Przewidziano także obowiązkowe minimalne poziomy zawartości materiałów z recyklingu w bateriach przemysłowych oraz akumulatorach pojazdów i maszyn. Wstępne docelowe poziomy wynoszą 16 proc. kobaltu, 85 proc. ołowiu, 6 proc. litu i 6 proc. niklu. Baterie będą musiały posiadać dokumentację poświadczającą zawartość materiałów z recyklingu. Do końca 2025 r.wydajność recyklingu ma wynieść 80 proc. dla baterii niklowo-kadmowych i 50 proc. dla innych zużytych baterii.

Volkswagen podczas recyklingu obok aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych odzyskuje przede wszystkim tzw. czarny proszek zawierający cenne surowce jak lit, nikiel, mangan, kobalt i grafit / Volkswagen / Volkswagen AG

Do 2027 r. użytkownicy końcowi powinni móc usuwać i wymieniać baterie przenośne wmontowane do urządzeń. Termin ten zapewni wytwórcom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie produktów do tego wymogu. Przepis ten ma duże znaczenie dla konsumentów. Baterie z lekkich środków transportu wymieniać będą musiały niezależne, profesjonalne podmioty.

Sprawiedliwe przepisy dla wszystkich operatorów

Nowe przepisy służą poprawie działania rynku wewnętrznego w odniesieniu do baterii i zapewnieniu bardziej sprawiedliwej konkurencji dzięki wymogom w zakresie bezpieczeństwa, tzw. zrównoważoności i etykietowania. Uda się to osiągnąć za pomocą kryteriów dotyczących wydajności, trwałości i bezpieczeństwa, ścisłych restrykcji w odniesieniu do substancji niebezpiecznych, takich jak rtęć, kadm i ołów, a także dzięki informacjom na temat śladu węglowego baterii.

Baterie, akumulatory, samochód elektryczny / Shutterstock

Rozporządzenie wprowadza też wymogi informacyjne i wymogi dotyczące etykietowania, m.in. w odniesieniu do komponentów baterii i zawartości materiałów z recyklingu, a także "paszport" baterii i kod QR. Aby zapewnić państwom członkowskim i podmiotom gospodarczym wystarczająco dużo czasu na przygotowanie, wymogi dotyczące etykietowania zaczną obowiązywać najpóźniej w 2026 r, a kod QR – w 2027 r.

Będzie bardziej ekologicznie

Nowe rozporządzenie ma na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i społeczeństwo w ciągu całego cyklu życia baterii. Rozporządzenie wprowadza zatem restrykcyjne wymogi należytej staranności obowiązujące operatorów. Będą oni musieli sprawdzać źródło surowców stosowanych w bateriach, które wprowadzają na rynek. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw.

Skoda produkuje akumulatory do samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in / Skoda / ĹtÄ›rba Martin

Głosowanie w Radzie kończy procedurę przyjmowania rozporządzenia. Zostanie teraz ono podpisane przez Radę i Parlament Europejski. Następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później. Celem rozporządzenia o bateriach jest utworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla sektora baterii – przepisami objęto wszystkie etapy cyklu życia baterii, od ich projektowania po przetwarzanie odpadów. Inicjatywa ta jest niezwykle istotna, zwłaszcza ze względu na ogromny rozwój elektromobilności. Oczekuje się, że do 2030 r. popyt na baterie wzrośnie ponad dziesięciokrotnie.

Nowe rozporządzenie zastąpi obecną dyrektywę w sprawie baterii z 2006 r. i uzupełni istniejące przepisy, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.

E-hulajnoga / Shutterstock