Dziś w środę 1 marca policja rusza z kontrolami kierowców i pieszych. To początek ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem "Na Drodze – Patrz i Słuchaj". Działania potrwają do 31 marca…

Reklama

– Mało kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że droga zatrzymania przeciętnego auta osobowego z prędkości 50 km/h to ponad 30 m, a odwrócenie wzroku od pola widzenia na ekran telefonu trwa przeważnie więcej niż sekundę – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Celem naszych działań jest uświadomieniem uczestnikom ruchu jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz przestrzeganie podczas korzystania z drogi ostrożności, a w niektórych przypadkach szczególnej ostrożności – wyjaśnił

Policja rusza z kontrolami kierowców, od 1 do 31 marca akcja drogówki

Jak usłyszeliśmy w KGP policjanci będą szczególnie przyglądać się zachowaniu kierowców w autach oraz pieszych czy rowerzystów. Skąd taki pomysł? Policjant wskazuje, że mimo, iż większość informacji dostarcza nam wzrok, nie należy bagatelizować roli sygnałów dźwiękowych.

Reklama
Policja przez cały marzec będzie kontrolować zachowania kierowców podczas akcji "Na Drodze – Patrz i Słuchaj" / Policja
Reklama

Nowoczesna technologia w samochodach lub dostępna w telefonach sprawia, że unikanie czynników rozpraszających jest coraz trudniejsze. Jednak to od nas zależy w jakim stopniu korzystamy z tych udogodnień, czy podczas jazdy odbieramy połączenia telefoniczne, ustawiamy nawigację, słuchamy głośnej muzyki– zauważył Opas. – Chcemy przypomnieć uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwowanie drogi i jej otoczenia, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca to czynniki, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo – podkreślił.

Robisz to w aucie? Szykuj się na mandat, policja nie daruje nie tylko kierowcom

Używanie telefonu w czasie jazdy, pisanie SMS czy przeglądanie maili to tylko mały procent grzechów kierowców w trakcie prowadzenia auta. Jazda w słuchawkach, nagrywanie relacji wideo i oglądanie filmów też zdarza się często. Z kolei piesi zapatrzeni w telefon wchodzący na przejście to już plaga.

– Słuchając głośno muzyki, zwłaszcza poprzez słuchawki, pieszy czy też kierujący może nie usłyszeć klaksonu, sygnału pojazdu uprzywilejowanego i wielu innych dźwięków, które mogą świadczyć o konieczności zachowania ostrożności. Dynamicznie zmieniające się sytuacje drogowe powodują, że zagrożenie może powstać w bardzo krótkim czasie. Jeśli będziemy mieli rozproszoną uwagę możemy nie dostrzec niebezpiecznej sytuacji – przestrzegł policjant.

Policjant kontroluje kierowców. Punkty karne i mandaty drogówka wylicza według zaostrzonych zasad / Policja

Przedstawiciel KGP zauważył jednocześnie, że na tragiczne konsekwencje zdarzeń drogowych, szczególnie narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu. – Jest to bardzo duża grupa użytkowników dróg. Należą do niej piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, a także urządzeń wspomagających ruch – wyliczył.

Nic się nie ukryje, policja użyje dronów i nieoznakowanych radiowozów

Stąd funkcjonariusze drogówki do kontrolowania zachowania kierowców użyją nie tylko laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu i nieoznakowanych radiowozów grup z wideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon). Drony również wkroczą do akcji i z powietrza udokumentują każdy występek wobec pieszych, szczególnie w rejonie przejść. Patrol ustawiony niedaleko operatora "latającej kamery" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

Policja z drona sprawdzi czy kierowcy korzystają z telefonów / Policja

Mandaty posypią się także za prędkość i telefon w ręku

Nasz rozmówca pokreślił, że policjanci jednocześnie nie przewidują taryfy ulgowej dla kierowców ze zbyt ciężką nogą. – Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zrachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości, czy rozpraszające uwagę używanie telefonu podczas prowadzenia autazaznaczył Opas.

– Szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Przypominamy kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej uwagi w pobliżu przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, jak też w rejonie skrzyżowań, gdzie wzrasta ryzyko wypadku drogowego z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego – przestrzegł policjant.

Policja użyje nieoznakowanych radiowozów / Policja

21 wykroczeń po 15 punktów karnych, mandat za recydywę liczony podwójnie (WIDEO)

Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

– Przypominam kierowcom, że w myśl nowego taryfikatora mandat karny m.in. za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim wynosi pierwszy raz: 1500 zł – powiedział nam nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie. Wówczas wyniesie już 3 tys. zł.

Trwa ładowanie wpisu

Przez punkty karne w 2023 roku możesz szybko stracić prawo jazdy

– Podobnie będzie w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 punktów to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy podliczył policjant.

Ważne

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Oto 13 wykroczeń z mandatem w recydywie, kierowca kontra pieszy

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie taryfikator 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. W tym przepisy wskazują cztery najgroźniejsze przewinienia wobec pieszych:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).
Policja kontroluje kierowcę / Policja / KWP GORZOW

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, 30 tys. zł to grzywna w sądzie

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Policjant wypisuje mandat / Policja

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Zobacz 10 stawek w 2023 roku

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym i spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera też realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w aktualny taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
Policja kontroluje kierowców / Policja

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z taryfikatora na 2023 rok:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).
Policja kontroluje prędkość / Policja / fot. Policja w Turku