Inżynierowie Nissana chwalą się, że dzięki udoskonaleniu zespołu elektrod membranowych (MEA) i ścieżki przepływu między warstwami separatora - czyli elementów składających się na ogniwo paliwowe - uzyskali znaczące zwiększenie gęstości mocy stosu. Obecna wartość tego parametru jest dwuipółkrotnie wyższa w porównaniu z modelem z 2005 roku i wynosi 2,5 kW na litr, co stanowi światowy rekord.

Ponadto zintegrowanie konstrukcji nośnej MEA z samym zespołem elektrod membranowych umożliwiło stabilne, jednorzędowe laminowanie ogniwa paliwowego, co przyczynia się do znacznego zmniejszenia wymiarów podzespołu - o ponad 50 procent w porównaniu z konwencjonalnymi modelami. 

Kolejną zmianą w stosunku do modelu z 2005 roku jest ograniczenie wykorzystania platyny i zróżnicowania części do 1/4 pierwotnego poziomu, dzięki czemu stos ogniw paliwowych nowej generacji jest sześć razy tańszy od modelu 2005.