Polscy podatnicy, którzy decydują się na wynajęcie lub wyleasingowanie samochodu osobowego od zagranicznego przedsiębiorstwa, nie powinni go rejestrować, gdyż zapłacą akcyzę. Po podpisaniu umowy samochody te są używane na terytorium Polski.

Zgodnie z interpretacjami podatkowymi podmiot użytkujący samochód osobowy leasingowany lub wynajęty z kraju członkowskiego UE nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego do czasu rejestracji tego samochodu na terytorium Polski (np. interpretacje indywidualne nr IBPP3/443-910 /10/PK, IBPP3/443-909/10/ PK, IBPP3/443-908/10/PK). Jednak organy podatkowe nie wyjaśniają jednak podatnikom, kiedy użytkowane samochody trzeba rejestrować. Powołują się w tym zakresie jedynie na art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626). Zgodnie z nim osoba niebędąca właścicielem auta osobowego nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, o ile nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu.

Karol Kołowski, konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, dodaje, że nie można nałożyć na podmioty obowiązku zapłaty podatku, gdy nie jest spełniony jasno określony warunek – w tym przypadku: złożenie wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju.

Ustawa akcyzowa uzależnia powstanie obowiązku podatkowego od dokonania rejestracji pojazdu, czyli zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy o ruchu drogowym (t.j Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), który stanowi, że właściciel pojazdu ma obowiązek jego rejestracji w ciągu 30 dni od sprowadzenia z terytorium Unii Europejskiej.

– W przypadku gdy właścicielem auta pozostaje zagraniczna firma leasingowa, która zarejestrowała pojazd za granicą, użytkownik nie ma zamiaru rejestrować samochodu w Polsce, to przepis ten nie znajdzie zastosowania – zwraca uwagę Izabela Prokofi, menedżer w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jednak trzeba pamiętać o tym, że zasady rejestracji samochodów są szczegółowo regulowane przez ustawę – Prawo o ruchu drogowym. W każdym przypadku należy upewnić się, czy ustawa ta nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków w tym zakresie.