Wśród krajów objętych badaniem „Obserwator Auto 2011. Młodzi i samochód” Polska wyróżnia się najniższym wskaźnikiem gospodarstw domowych posiadających auto. Młody Europejczyk zdobywa prawo jazdy średnio w wieku 19 lat, a rok później zaczyna regularnie z niego korzystać. Z kolei w Polsce jedynie 78 proc. osób poniżej 30 roku życia posiada prawo jazdy, co stanowi relatywnie niski odsetek w porównaniu z pozostałymi, badanymi krajami Europy.

Reklama

Polska młodzież jest w czołówce, jeśli chodzi o zamiłowanie do samochodów. Potwierdzają to dane świadczące o tym, że w znacznej większości czerpią radość z prowadzenia auta oraz przywiązują wagę do jego wyglądu. Z badań wynika jednoznacznie, że młodzi Polacy kochają piękne samochody. To właśnie w Polsce (90 proc.) oraz na Półwyspie Iberyjskim (84 proc.) jest najwięcej młodzieży, dla której estetyka auta jest ważnym czynnikiem jego wyboru.

Inne

W odróżnieniu od osób starszych, dla których samochód ma przede wszystkim wartość użytkową, młodzi najbardziej cenią sobie możliwość czerpania przyjemności z prowadzenia auta. W tym zakresie Polska młodzież mocno wyróżnia się na tle Europy – aż 90 proc. Polaków deklaruje, że czerpie przyjemność z prowadzenia samochodu. Ponadto, Polacy częściej niż inni młodzi Europejczycy wiążą samochód z szybkością, zabawą i wysokim poziomem życia.Ograniczone możliwości finansowe Polaków bezpośrednio przekładają się na kwotę, jaką młodzi gotowi są przeznaczyć na zakup samochodu. W badanych krajach, poza Hiszpanią i Portugalią, występuje dość duża różnica między maksymalną sumą, jaką skłonne są wydać na samochód osoby młode, a kwotą deklarowaną przez seniorów. Młodzi Polacy mogą wydać na samochód znacznie mniej niż inni badani Europejczycy. Dwie trzecie młodych Europejczyków tłumaczy, że podana przez nich kwota, jaką byliby skłonni zapłacić za auto jest silnie skorelowana z ich możliwościami finansowymi. Barierę finansową szczególnie dotkliwie odczuwają Polacy, spośród których 79 proc. osób poniżej 30. roku życia skarży się na swoje zasoby finansowe.

"W moim odczuciu, ograniczenia finansowe młodych Polaków nie są jedynym czynnikiem, który wpływa na to, że kupują oni używane samochody" – mówi Michel Thebault, wiceprezes zarządu, szef linii Personal Finance w BNP Paribas Fortis. "Mając określoną sumę pieniędzy młodzi Polacy zdecydują się raczej na kilkuletni samochód dobrej, światowej marki niż nowy samochód marki, która nie cieczy się wśród nich uznaniem i nie gwarantuje pożądanych parametrów technicznych. Wybór używanego samochodu określonej marki jest więc kwestią jej wizerunku społecznego i pewnych sentymentów" - dodaje.Zasób portfela młodych Polaków sprawia, że czują oni potrzebę ograniczania kosztów eksploatacji i utrzymania pojazdu. Wyniki badań wskazują, że młodych Polaków wciąż nie stać na korzystanie z samochodu tak często jak chcieliby. Podobnie jak pozostali Europejczycy, podkreślają zbyt wysokie, jak na ich możliwości koszty związane z eksploatacją samochodu. Aż 91 proc. z nich deklaruje, że korzystałoby częściej z auta, gdyby koszty te były niższe.

Mimo braku środków na realizację potrzeb motoryzacyjnych, w odczuciu zdecydowanej większości młodych Europejczyków, kredyt wciąż nie jest idealnym sposobem na zakup samochodu. Na tle innych badanych krajów Polacy wydają się być bardziej otwarci na tę formę finansowania zakupu auta. Niemniej pozostają zachowawczy i ostrożni przy wyborze kredytu. Zarówno starsi, jak i młodzi Europejczycy nie zdecydują się na zaciągnięcie kredytu na samochód bez dokładnego rozpoznania ofert banków (w tym: oprocentowania kredytu). Ponad trzy czwarte młodych w Europie deklaruje, że zwraca uwagę na oprocentowanie kredytu. Szczególnie czujni pod tym względem są młodzi Polacy – najbardziej nastawieni na optymalizację swoich wydatków (93 proc.) oraz Francuzi, którzy przywykli do posiadania kredytu (92 proc.).

Trzy czwarte Europejczyków przyznaje również, że zwraca uwagę na dodatkowe usługi i możliwości związane z kredytem, stanowiące dla nich integralną część oferty. Dotyczy to głównie Polaków (aż dziewięciu na dziesięciu sprawdza takie usługi).Blisko połowa młodych Polaków jest zainteresowana samochodami o uboższym wyposażeniu oraz w niższej cenie (pojazdy typu low-cost). Niekoniecznie jednak stawiają na proekologiczne rozwiązania w motoryzacji. Tylko jedna trzecia z nich korzystałaby częściej z auta, gdyby był to samochód hybrydowy lub elektryczny, jeśli zaś wziąć pod uwagę wszystkie badane kraje, to aż dwie aż trzecie młodych Europejczyków zwiększyłoby częstotliwość korzystania z auta, gdyby mniej zanieczyszczało środowisko naturalne. Być może samochód z napędem elektrycznym lub hybrydowym kojarzy się Polakom z wysoką ceną i niedostępnością?

Planując zakup nowego samochodu, młodzi częściej niż seniorzy poszukują informacji w internecie. Internet jest najważniejszym źródłem informacji dla młodych Polaków – młodzi odwiedzają zarówno strony producentów, jak i niezależne strony internetowe oraz fora i blogi. Tak uzupełniają wiedzę, której nie zdobędą w salonach samochodowych, gdzie informacji poszukuje tylko 4 proc. badanych. Inaczej postępują natomiast młodzi Francuzi i Włosi, którzy rzadziej niż w innych krajach czerpią informacje z internetu, natomiast częściej odwiedzają targi i wystawy.

Decyzję o zakupie samochodu samodzielnie podejmuje 58 proc. młodych Europejczyków. Pod tym względem Polska wyróżnia się na tle badanych krajów - tylko 37 proc. młodych poniżej trzydziestki decydowało o nabyciu auta bez konsultacji z bliskimi. Młodzi Polacy aż w 63 proc. przypadków wybierają samochód, zasięgając rady członków rodziny.

Reklama

Mimo przeszkód, które młodzi Polacy napotykają na drodze do własnych "czterech kółek" są oni optymistami, jeśli chodzi o przyszłość branży motoryzacyjnej - 37 proc. z nich uważa, że samochody będą w przyszłości zyskiwać na znaczeniu. W znacznej większości nie wyobrażają sobie życia bez auta.