Wątpliwości wywołało uchylenie od nowego roku części przepisów ustawy o VAT, zgodnie z którymi spełnienie przez niektóre pojazdy samochodowe ustawowych wymagań umożliwiających pełne odliczenie podatku przy ich nabyciu oraz przy nabyciu np. paliw silnikowych do tych pojazdów musiało być udokumentowane badaniem przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów.

Reklama

Ministerstwo zaznaczyło, że od 1 stycznia 2011 r. wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy zmianie. Dotychczasowe zaświadczenia są nadal ważne – o ile nie zostaną dokonane takie zmiany w pojeździe, w wyniku których nie byłyby spełnione już wymagania potwierdzone zaświadczeniem.

Wskazano również, że od nowego roku podatnicy nie mają obowiązku dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla wskazanych pojazdów.