Za uchwaleniem nowelizacji bez poprawek opowiedziało się 58 senatorów, 36 było przeciwnych.

Reklama

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 r. zaczął się proces likwidacji gospodarstw pomocniczych. W resorcie infrastruktury działa Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM). W imieniu ministra infrastruktury wykonuje zadania związane m.in. z wydawaniem: licencji na międzynarodowy transport drogowy, zezwoleń na międzynarodowe linie oraz na zagraniczny przewóz osób i rzeczy, certyfikatów i świadectw dla kierowców. Zajmuje się także prowadzeniem rejestru przedsiębiorców i pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy.

Według noweli, zadania BOTM przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Pracownicy biura od 1 stycznia 2011 r. mają być pracownikami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, ta sama grupa ludzi, z tymi samymi kompetencjami, na podobnych warunkach będzie wykonywała to samo zadanie, tylko pod innym szyldem.

Do najważniejszych zadań GITD w zakresie międzynarodowego transportu drogowego należeć będzie m.in.: udzielanie, zmiana lub cofnięcie licencji na przewozy, wytwarzanie i przekazywanie polskich zezwoleń oraz przyjmowanie i dystrybucja zezwoleń zagranicznych w transporcie rzeczy.

Inspektorat ma odpowiadać również za prowadzenie rejestru pojazdów i przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne.

Opłata za przejazd samochodu po drogach krajowych ma być wnoszona w GITD oraz w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego. Do kompetencji ministra infrastruktury będzie należeć udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofnięcie zezwoleń zagranicznych na przewóz osób.
Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.