Pracodawcy RP za nierozsądne uważają założenie Ministerstwa Finansów, iż projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zakładający m.in. czasowe ograniczenie możliwości odlicz pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów z kratką do kwoty 6 tys. zł wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. Oznacza to, że kolejna już ustawa będzie procedowana w niezwykłym pośpiechu, bez gruntownej analizy i odpowiedniego wysłuchania głosów przedsiębiorców.

Minister Finansów opublikował na stronie internetowej projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada on czasowe ograniczenie możliwości odlicz pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów z kratką do kwoty maksymalnie 6 tys. zł oraz ograniczenie możliwość odliczenia podatku od paliwa do tych samochodów. Te obostrzenia legislacyjne mają funkcjonować przed dwa lata.

Projekt ustawy jest efektem wydanej we wrześniu zgody Unii Europejskiej na takie działania. Pryncypialną zasada w UE jest możliwość pełnego odliczenia podatku VAT, bez żadnych ograniczeń. Tak więc zaproponowane rozwiązania oznaczają, że polscy przedsiębiorcy będą mieli wyjściowo gorszą sytuację niż pozostali przedsiębiorcy funkcjonujący na wspólnotowym rynku.

"Nowelizacja będzie skutkowała wieloma nierynkowymi zachowaniami wśród przedsiębiorców, którzy będą starali się jak najszybciej kupić samochód w celu skorzystania z preferencji podatkowych" – podkreśla Adam Ambrozik, ekspert Pracodawców RP.

Jednocześnie tak szybkie zmiany stawiają w trudnej sytuacji importerów, którzy zamówienia na konkretne typy modeli składają ze znacznym wyprzedzeniem. W związku z tym mogli oni zamówić już dostawę pojazdów z kratką na pierwszy kwartał przyszłego roku. Po zmianie przepisów tych aut nie będą mogli sprzedać.

"Takie działania Ministerstwa Finansów podważają wiarygodność państwa i zaufanie przedsiębiorców do legislacyjnej stabilności podstaw funkcjonowania ich przedsiębiorstw, a możliwości rozsądnego zarządzania firmami ograniczają do minimum" – mówi Adam Ambrozik.

To rząd poprzez właśnie takie nierzetelne podejście do przedsiębiorców zmusza ich do szukania furtek w prawie i niejednokrotnie zmusza do nierozsądnych i nieekonomicznych zachowań.

"W imię zachowania neutralność podatku od towarów i usług należy zlikwidować problem kratek poprzez umożliwienia pełnego odliczania podatku VAT od pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej" - dodaje Ambrozik.

Jednocześnie Pracodawcy RP zgadzają się, że polskie ustawodawstwo wymaga zmian. Powinny one iść w kierunku złagodzenia i dostosowania do wymogów unijnych. Obecnie możliwość odliczania opiera się na interpretacji Ministerstwa Finansów, a - choć minęło ponad półtora roku - nie znowelizowano ustawy o podatku od towarów i usług, tylko opierano się na rozwiązaniach tymczasowych i z założenia niestabilnych. Dlatego też Pracodawcy RP apelują do Ministra Finansów o nie ograniczenie możliwości odliczania podatku VAT od samochodów z kratką.