Większość wymagań stawianych przez urzędy wydaje się oczywista - przedstawić trzeba dowód zakupu, dowód rejestracyjny, książkę pojazdu, polisę OC itd.

Wystarczą jednak zdawałoby się dość drobne sprawy, by przez urzędnika wydziału komunikacji zostać odesłanym... bez kwitka i zmuszonym do umawiania się na kolejny termin. Dobry powód to np. brak ważnego badania technicznego. Jeśli z dowodu rejestracyjnego wynika, że termin badania minął, to jeszcze przed przerejestrowaniem pojazdu musimy odwiedzić stację kontroli pojazdów i wykonać obowiązkowe badanie techniczne.

Pamiętać trzeba, że będziemy musieli zwrócić stare tablice rejestracyjne. Aby odkręcić je przed urzędem, należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, a najlepiej będzie wcześniej sprawdzić, czy dadzą się łatwo zdemontować (z zardzewiałymi śrubami różnie bywa).

Obecne przepisy są za to stosunkowo wygodne, jeśli chodzi o opłaty administracyjne związane z rejestracją pojazdów. Nie trzeba kupować znaczków skarbowych itp., za wszystko można po prostu zapłacić gotówką w kasie wydziału komunikacji.

Lepiej namów pośrednika
O ile rejestracja auta zakupionego w kraju wymaga tylko wizyty w wydziale komunikacji, co zajmie kilka godzin, o tyle zarejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy może zająć nawet kilka dni. Dodatkowych czynności jest bardzo dużo.

Przede wszystkim u tłumacza przysięgłego należy zamówić tłumaczenia wszelkich dokumentów sporządzonych w językach obcych. Po wjeździe do kraju autem sprowadzonym spoza Unii trzeba udać się do urzędu celnego (w ciągu 5 dni od przekroczenia granicy) w celu uzyskania dowodu odprawy celnej.

Także ci, którzy sprowadzili auta z Unii, będą musieli odwiedzić celników, by opłacić podatek akcyzowy (3,1 proc. wartości auta przy pojemności silnika do 2000 ccm, 13,6 proc. w wypadku aut o większej pojemności).

Wizytę złożyć trzeba także w urzędzie skarbowym, gdzie musimy uzyskać zaświadczenie VAT-25 potwierdzające opłacenie podatku VAT (gdy kupiliśmy auto w cenie netto) lub brak takiego obowiązku (za wydanie druku płacimy wtedy 160 zł). Ostatni etap "drogi przez mękę" to pierwsze badanie techniczne w kraju, które za 160 zł wykonamy w okręgowej stacji kontroli technicznej.

Można już iść do urzędu, mając świadomość, że jeśli urzędnik dopatrzy się braku jakiegoś dokumentu lub wpisu, to załatwienie odpowiednich dokumentów (sprostowań) za granicą będzie bardzo trudne.

Jaki stąd wniosek?
Ano taki, że pierwszą rejestrację auta w kraju lepiej powierzyć pośrednikowi, który je sprowadził. Naprawdę opłaca się za to dodatkowo zapłacić, a większość importerów daje się do tego - choć z oporami - nakłonić.

Auto zarejestrowane już w Polsce
1. Kompletujemy potrzebne rzeczy:
- dowód własności auta (np. umowę, fakturę)
- dowód rejestracyjny auta
- kartę pojazdu (jeśli była wydana)
- stare tablice rejestracyjne
- polisę OC (potrzebna do wglądu w urzędzie)

2. W urzędzie wypełniamy wniosek o rejestrację pojazdu oraz uiszczamy opłaty w kasie

3. Otrzymujemy:
- nowe tablice rejestracyjne
- tymczasowy (tzw. miękki) dowód rejestracyjny

4. W ciągu 30 dni zgłaszamy się do urzędu po stały (tzw. twardy) dowód rejestracyjny

Auto z zagranicy, pierwsza rejestracja
1. Kompletujemy dokumenty:
- dowód własności auta (np. umowa, faktura wraz z tłumaczeniem sporządzonym
przez tłumacza przysięgłego - chyba że jest napisana po polsku)
- dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu (np. Fahrzeugbrief) wraz z tłumaczeniem
- świadectwo wyrejestrowania pojazdu (osobne świadectwo wyrejestrowania nie
jest wymagane, jeśli odpowiedni wpis znalazł się w dowodzie rejestracyjnym)
- aktualna polisa OC (do wglądu)
- potwierdzenie przejścia pierwszego badania technicznego w kraju
- dowód uiszczenia opłaty recyklingowej
- potwierdzenie zapłaty akcyzy
- zaświadczenie z urzędu skarbowego (VAT-25)
o zapłacie podatku VAT lub braku tego obowiązku
- dowód odprawy celnej (dot. aut spoza Unii Europejskiej)
- tablice rejestracyjne

2. W urzędzie wypełniamy wniosek o rejestrację pojazdu i uiszczamy opłaty w kasie

3. Otrzymujemy:
- nowe tablice rejestracyjne
- tymczasowy (tzw. miękki) dowód rejestracyjny

4. W ciągu 30 dni zgłaszamy się do urzędu po stały (tzw. twardy) dowód i kartę pojazdu

Ukryty podatek
Opłata recyklingowa - aby nie było za tanio, oprócz opłat celnych i podatkowych musimy jeszcze uiścić "opłatę za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju" zwaną potocznie opłatą recyklingową. Wpłacamy ją na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BGK III O/Warszawa, numer: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Na dowodzie wpłaty należy koniecznie podać numer VIN pojazdu!

Tu znajdziecie pełne archiwum "Auto Świata". Polecamy.